Nieuws
Kamerquota voor Leidse wijken
Het Leidse stadsbestuur wil dat er per straat maar een beperkt aantal woningen mag worden ‘verkamerd’. Daarmee zouden ze vooral de verkamering buiten de binnenstad aan banden leggen.
Anoushka Kloosterman
donderdag 9 mei 2019
Foto Remco den Arend

Het bestuur stelt een ‘straatquotum’ voor, dat per wijk verschilt. Binnen de Singels is dat maximaal 15 procent per buurt, terwijl in de buitenwijken – denk aan de Merenwijk of de Stevenshof – maximaal vijf procent van de woningen opgedeeld mag worden in studentenkamers. De gemeente heeft het percentage per straat vastgesteld. De volledige lijst is tot 13 juni ter inzage te vinden op de website van de gemeente. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

In het centrum van Leiden zijn al veel woningen verkamerd, dus daar liggen de percentages hoger. Daarnaast past het bij het karakter van de binnenstad, schrijft de gemeente. De buitenwijken met een ‘specifiek woonmilieu voor gezinnen’, en waar veel eengezinswoningen staan, hebben de laagste percentages. In sommige straten zal dit betekenen dat er geen enkele woning verkamerd mag worden.

Woningen die nu al opgedeeld zijn, mogen dat blijven, óók als het quotum daarmee wordt overschreden – mits de eigenaar de juiste vergunning heeft. Als dat niet het geval is, kijkt de gemeente wanneer de eigenaar de woning heeft gekocht. Is dit voor 1 april 2007, dan krijgt hij een vergunning. Heeft hij de woning later gekocht, en wordt het quotum daarmee overschreden, dan is er sprake van een ‘illegale situatie’, en ‘wordt een handhavingstraject tot beëindiging van het gebruik opgestart’, staat in het voorstel.