Nieuws
Kamer: ?Toetsen moeten gratis?
De Tweede Kamer verbiedt universiteiten om geld te vragen voor toelatingstoetsen voor opleidingen. Studenten betalen nu vaak zelf voor bijvoorbeeld verplichte taaltoetsen om toegang te krijgen tot een master. Dat moet echt afgelopen zijn, vindt de Kamer.
donderdag 29 maart 2018

De fracties van D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks dienden al in januari een motie in. Daarin het kabinet wordt opgeroepen universiteiten aan te pakken die aan studenten geld vragen voor het behalen van verplichte toetsen, zoals de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) of The International English Language Testing System (IELTS). De partijen stellen dat studenten ‘op dit moment soms honderden euro’s moeten betalen om door de selectieprocedure van een opleiding te komen.’ Dat kan de ‘kansenongelijkheid bevorderen omdat niet iedereen de financiële middelen heeft om dit te betalen.’

De Kamer wil dat regering ervoor te zorgt ‘dat universiteiten en hogescholen de kosten van selectie niet bij de student terecht laten komen.’

De motie is deze week door een Kamermeerderheid aangenomen. Overigens had voormalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker al eerder bepaald dat studenten niet zelf toelatingstoetsen moeten betalen. Volgens studentenorganisaties LSVb en ISO hield dat universiteiten niet tegen. Ze krijgen vaak klachten van studenten die flink in de buidel moeten tasten voor een toets. De IELTS kost 175 tot 260 euro; de TOEFL 140 tot 220 euro.

In Leiden moeten buitenlandse studenten die geen native speaker zijn een taaltoets Engels op zak hebben. Die betalen ze zelf. Nederlandse studenten die een VWO-diploma op zak hebben hoeven vaak geen taaltoets voor een master te doen. Maar bij bepaalde masters, zoals International Relations and Diplomacy, is een certificaat van een taaltoets ook voor een Nederlandse student een vereiste. VB