Nieuws
Is strenge beveiliging nodig? ‘Gebouw sluit je niet zomaar’
De universiteitsraad is kritisch over de aangescherpte beveiliging van de universiteit, maar het college van bestuur ‘kan niet transparant zijn over onze afwegingen’.
Mark Reid
donderdag 15 februari 2024

‘Waar ligt de balans tussen veiligheid en openheid?’ vroeg raadslid Joost Augusteijn van LAG naar aanleiding van aanhoudende LU-card controles. ‘Als bastion van vrijheid zou ik willen dat we alles zo open maken als kan, met vrijheid als uitgangspunt. Maar de neiging om het andersom te doen bestaat, met de strenge LU-cardcontroles in Den Haag. Waarom weten we als raad en gemeenschap niet.’

‘In alle ingewikkelde kwesties is onze eerste vraag hoe we vanuit het open bastion dat we zijn, zorgen dat er ook veiligheid is’, antwoordde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘Soms zijn er maatregelen nodig die meer naar het veiligheidsspectrum bewegen en soms de andere kant op. Dat is het evenwicht dat we zoeken. En dat is meteen het ingewikkelde, omdat we in die situaties niet totaal transparant kunnen zijn over onze afwegingen.’

Ridderbos vervolgde dat als de raad meer informatie wilde over beveiligingsvraagstukken, dat in een besloten overleg zou kunnen. ‘De Tweede Kamer heeft daar ook een oplossing voor gevonden. In de toekomst zal het wel vaker gaan gebeuren, helaas.’

‘Iedereen met een LU-card kan vrij snel doorlopen’

Later in de vergadering kwam het onderwerp terug bij de behandeling van een van de vragen die LAG in november had ingediend over de tijdelijke sluiting van het Wijnhavengebouw. Ook daarover wil de partij meer openheid. ‘Een universiteitsgebouw sluit je niet zomaar drie dagen’, antwoordde collegevoorzitter Annetje Ottow. ‘Daarmee laten we zien iedereens veiligheid serieus te nemen. Iedereen met een LU-card kan vrij snel doorlopen, bij het aanmelden van bezoekers is kortstondig sprake van registratie.’

De precieze aanleiding voor de sluiting en de LU-cardcontroles heeft de universiteit nooit willen delen, alhoewel Mark Rutgers, decaan van Geesteswetenschappen, in november zei dat het te maken had met een ‘externe dreiging’.

Raadsvragen over het omstreden beveiligingsoptreden bij een protest van Students for Palestine zijn nog niet beantwoord. Tijdens de vergadering wilde Ottow wel bevestigen dat er opnieuw een opdracht was gegeven aan een onderzoeksbureau om de gebeurtenissen van die dag te bekijken, maar nog niet welk bureau de opdracht had gekregen.

Onderzoeksbureau COT gaf eerder de opdracht terug nadat te weinig mensen mee wilden werken. De raad had toen kritiek omdat COT niet onafhankelijk genoeg zou zijn: het bureau was namelijk opgericht door de decaan van de faculteit FGGA.