Nieuws
Intimidatie, verbale agressie, uitsluiting en roddelen: universiteit moet veiliger
De universiteitsraad vindt dat het college meer moet doen om de sociale veiligheid te verbeteren aangezien 14 procent van de medewerkers last heeft van intimidatie, verbale agressie, uitsluiting en roddelen. Ook voelen melders van klachten zich lang niet altijd goed ondersteund.
Vincent Bongers
donderdag 25 mei 2023
Illustratie: Bas Schot

De resultaten van de personeelsmonitor werden maandag tijdens de universiteitsraad besproken. De survey werd door 58,9 procent van alle werknemers is ingevuld. Van die groep had 14 procent ‘casuïstiek’ meegemaakt rond sociale onveiligheid. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om intimidatie, verbale agressie, uitsluiting en roddelen door collega’s. Daarnaast geeft 19 procent van de medewerkers aan ongewenst gedrag bij anderen te zien gebeuren.

Uit de enquête blijkt ook dat 70 procent van medewerkers die problematiek heeft meegemaakt, ‘zich meldde (met name bij de leidinggevende)’. Maar melders voelen zich niet goed ondersteund, blijkt ook uit de monitor.

De raad vindt dat heel problematisch. ‘We maken ons ernstige zorgen over dat er melders van incidenten zijn geweest die zich niet gesteund voelden’, zei Rebekka van Beek van studentenpartij PBMS.

Het is niet genoeg

Afgelopen tijd is er veel gedaan om de structuur met vertrouwenspersonen verder uit te bouwen, vertelde ze. ‘Er zijn grote veranderingen doorgevoerd om de universiteit veiliger te maken.’

Zo is er een ombudsfunctionaris voor het personeel bijgekomen. Voor studenten was die er al. Ondanks al die maatregelen zijn er nog best veel problemen. Van Beek: ‘Hoe wil het college dit soort incidenten voorkomen en werknemers een veilig gevoel te geven als ze een incident melden?’

Remco Breuker van personeelspartij LAG was verbaasd over de gang van zaken. ‘Hoe kunnen melders blijven hangen in een systeem dat helemaal opnieuw is ingericht? Dat is heel erg zorgwekkend.’

Uit de monitor blijkt verder dat circa 25 procent van de medewerkers niet tevreden met de universiteit als werkgever.
Vooral jonge medewerkers en mensen met tijdelijk contract voelen zich niet betrokken. Ook internationale medewerkers voelen zich minder thuis binnen de universiteit.