Nieuws
Inschrijfsysteem MyStudymap blijft ‘heel groot probleem’
Faculteitsraden slaan alarm over het inschrijfsysteem MyStudymap, dat dit academisch jaar is ingevoerd. Via dat systeem moeten studenten zich inschrijven voor tentamens en vakken, en die inschrijving vervolgens herbevestigen. In tien procent van de gevallen gaat dit echter fout.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 9 maart 2023

De faculteitsraad Geesteswetenschappen kaartte de problematiek als eerst aan, waarna de raden van Rechten en de Faculty of Governance and Global Affairs (FGGA) volgden. Die laatste heeft al een open brief gestuurd aan het college van bestuur, zei raadslid Elizabeth den Boer onlangs in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen.

‘Ik denk dat we ons met zijn allen heel erg zorgen moeten maken over wat er gebeurt als dit streng wordt gehandhaafd’, zei Den Boer. ‘Dat levert niet alleen stress op voor studenten, met eventueel studievertraging tot gevolg, maar ook voor administraties. Nog steeds zijn alle weeffouten niet uit het systeem. Wat gaat Geesteswetenschappen doen?’

Klagen

Raadslid Jan Sleutels viel haar bij. ‘Deze zorgen hebben we ook in januari al uitdrukkelijk vermeld. Het systeem zou waterdicht moeten zijn, maar dat is apert niet het geval.’

Den Boer: ‘Er wordt steeds gezegd: “We willen goed voor iedereen zorgen.” Maar als zo veel faculteitsraden hierover klagen, kun je toch niet meer zeggen dat het college van bestuur het zo wil? Alle faculteitsraden roeren zich nu.’

‘Bij negentig procent van de studenten werkt het wel goed, dus het systeem faalt niet honderd procent’

Raadslid Nicole van Os stelde voor het voorbeeld van FGGA te volgen. ‘Kunnen wij als faculteitsraad, misschien met steun van het faculteitsbestuur, ook een brief naar het college sturen met de boodschap dat we hier een heel groot probleem zien? Of andersom, dat het faculteitsbestuur een brief schrijft met ondersteuning van de raad?’

Het faculteitsbestuur reageerde daarop afwachtend. Decaan Mark Rutgers zei dat de faculteit ‘niet vrij is om zelf te kiezen’ wel of geen gebruik te maken van MyStudymap.

Kinderziektes

Bestuurslid Jeroen Touwen gaf aan dat hij de zorgen van de raad al in verschillende overleggen had aangestipt, maar dat andere faculteiten de zorgen in eerste instantie niet beaamden. Nu andere faculteitsraden zich ook uitspreken, geeft dat volgens Touwen ‘een heel nieuw beeld van de problematiek’ waaruit blijkt dat ‘het systeem niet zo goed werkt als men aanvankelijk beweerde’. Maar, zegt hij ook: ‘Bij negentig procent van de studenten werkt het wel goed, dus het is ook niet zo dat het systeem honderd procent faalt.’

Den Boer: ‘We weten dat er kinderziektes in zitten. Ik zeg nu tegen studenten die zich op de juiste manier hebben ingeschreven dat ze een screenshot moeten maken, zodat ze later kunnen bewijzen dat ze het goed hebben gedaan zodra hun inschrijving onverhoopt is verdwenen.’

Van Os voegde daar nog aan toe dat het er ook voor kan zorgen dat veel studiepunten hierdoor niet worden gehaald. ‘Dan hebben we ook een financieel probleem.’