Nieuws
Iedereen een Leids kwartiertje
De universiteit wil een uniforme dagindeling invoeren. Nu verschillen de aanvangstijden en duur van colleges nog tussen faculteiten en opleidingen. Dat is heel onhandig voor studenten die vakken volgen bij verschillende studies.
Vincent Bongers
donderdag 21 februari 2019

Het college van bestuur wil dat met ingang van het collegejaar alle opleidingen dezelfde dagindeling gaan aanhouden. Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat niet alle faculteiten en studies een Leids kwartiertje hebben. Er zijn vakken die elkaar deels overlappen en ‘dit belemmert studenten in het kunnen volgen van onderwijs buiten de eigen faculteit’, schrijft het college.


‘Deze overlap wordt enerzijds veroorzaakt doordat onderwijsblokken over faculteiten heen in verschillende timeslots worden ingeroosterd en anderzijds door het gegeven dat het “Leids kwartiertje” niet consequent wordt ingezet, zowel over faculteiten heen als binnen de faculteit.


‘Dit laatste veroorzaakt een enorme ruis bij zowel docenten als studenten. We kunnen concluderen dat de huidige werkwijze leidt tot inefficiënt gebruik van ruimte en tijd van docenten en studenten.’


Dus komt er een nieuw uniforme indeling, die voor vrijwel alle opleidingen geldt. De colleges beginnen om kwart over negen in de ochtend en het volgende blok van twee uur start om 11.15 uur. Het middagonderwijs eindigt om 19.00 uur.


‘Het Leids kwartiertje is geharmoniseerd’, zei vice-rector Hester Bijl, vorige week maandag tijdens de universiteitsraad waar het voorstel werd besproken.


Het Leids Universitair Medisch Centrum wijkt af van de uniforme dagindeling, omdat daar 80 procent van de colleges een uur duurt. Het LUMC roostert volgens een uren-indeling, en er mag gebruik worden gemaakt van een ‘nulde uur’: dat is van kwart over acht tot negen uur ’s ochtends. Het LUMC mag een jaar later, dus in september 2020, beginnen met de nieuwe indeling


Dat komt doordat ‘daar ook de grootste ingreep is’, aldus Bijl. ‘De opleidingen kijken hoe ze de indeling op een verantwoorde manier kunnen invoeren.’


Ook de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen volgt overigens in de middag de uren-indeling.


De universiteitsraad staat positief tegenover het voorstel, maar had nog wel de nodige vragen. ‘Bij psychologie zijn er werkgroepen van drie uur, is dat in strijd met de indeling?’ wilde Véronique De Gucht van personeelspartij FNV Overheid weten.


Volgens Bijl was dat niet zo. ‘Het hele idee is dat we één ritme op de universiteit hebben, maar we realiseren ons dat afwijken soms nodig is. In de middag is er al de nodige flexibiliteit. Het hoeft niet altijd strak twee uur te zijn. Er is afgesproken om te kijken hoe dit werkt. Als er echt problemen zijn, dan moeten we kijken hoe we die oplossen.’


Gerieke Prins van studentenpartij LVS zag een mogelijk probleem rond de reistijd tussen Leiden en Den Haag.
‘Dat is uiteraard niet een kwartier van deur tot deur. Hoe lossen we dat op voor studenten?’
‘Dit punt heeft zeker onze aandacht’, aldus Bijl.
‘De uniforme dagindeling biedt daar niet de oplossing voor, al helpt het wel dat iedereen hetzelfde systeem aanhoudt. Ook al binnen het huidige systeem wordt er rekening mee gehouden. Bij zeker twee faculteiten wordt er toegewerkt naar een lunchpauze van een uur en een kwartier, om zo de studenten en medewerkers de benodigde reistijd te geven.’