Nieuws
Huren veel te hoog
Studenten betalen te veel huur voor hun kamers, schrijft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in een rapport. Van alle Leidse studenten zou bijna 85 procent te veel betalen, gemiddeld 106 euro per persoon per maand.
donderdag 11 mei 2017

Het rapport is gebaseerd op gegevens van de website www.checkjekamer.nl, waar studenten hun kamerprijs kunnen controleren aan de hand van een puntensysteem, het woningswaarderingsstelsel (WWS) van de Huurcommissie. Hoe meer punten een kamer krijgt, hoe hoger de maximaal toegestane huurprijs is.

LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: ‘Verhuurders zijn wettelijk verplicht om zich aan de maximale huurprijs te houden. Die is landelijk bepaald. Het maakt dus niet uit of je aan een gewilde straat woont of niet, in tegenstelling tot wat mensen denken.’

In 2016 hebben 203 Leidse studenten hun huurprijs gecontroleerd op de website, van wie 172 een te hoge huur betaalden volgens het puntensysteem. Bij particuliere verhuurders zijn studenten gemiddeld het slechtst af.

Voor Ardin van Mourik, directeur van kenniscentrum studentenhuisvesting Kences, is dat een bekend probleem. ‘Er is een gebrek aan controle op particuliere verhuurders. Niemand komt erachter als zij teveel huur vragen, tenzij een student daarvan melding maakt bij de Huurcommissie. Studentenwoningcorporaties worden door de raad van commissarissen en het ministerie in de gaten gehouden.’

De huurprijzen bij studentenhuisvester DUWO liggen vaak zelfs onder de maximumgrens, volgens beleidsmedewerker Frans van der Zon.

‘Als we een nieuwe woning bouwen, tellen we met een plattegrond de punten volgens het WWS om de maximale huurprijs te bepalen. Meestal vragen we een lager bedrag. Het kan wel eens voorkomen dat we er per ongeluk boven zitten, na een verbouwing bijvoorbeeld. DUWO-huurders die vermoeden dat ze teveel betalen, kunnen dat bij ons aangeven. Als na controle blijkt dat de huurprijs inderdaad te hoog is, passen we die natuurlijk aan.’

LSVb-voorzitter Berkhout denkt dat het huurprijzenprobleem vooral ontstaat door het gebrek aan consequenties.

‘De prikkel ontbreekt voor verhuurders om zich aan de regels te houden, omdat er geen boetes op staan’, stelt de voorzitter. Volgens Van Mourik ligt er al een wetsvoorstel voor zo’n boetesysteem: ‘Als een verhuurder dan vaker gedaagd wordt bij de Huurcommissie, moet hij een bedrag betalen. Dat lijkt me een grote verbetering.’

In Leiden zijn er wel maatregelen tegen te hoge huurprijzen, maar alleen voor zogenoemde doorverhuurbureaus, de bemiddelaars tussen huiseigenaren en huurders. Zulke bureaus maken zich vaak schuldig aan te hoge huurprijzen, volgens fractievoorzitter Mart Keuning van ChristenUnie Leiden.

‘Om kamers te mogen verhuren moeten doorverhuurbureaus aan bepaalde voorwaarden voldoen: geen huurprijs boven de maximumgrens, een deugdelijke administratie voeren en geen vage kosten zoals sleutelgeld. Voldoen ze daar niet aan, dan trekken we de vergunning in. Als ze dan toch kamers verhuren, moeten ze een flinke geldsom betalen. Consequenties zijn er dus wel. De gemeente moet ze alleen nog beter gaan handhaven.’

Raadslid Keuning heeft in de gemeenteraadsvergadering van 9 mei actuele vragen gesteld over de handhaving van hoge huurprijzen voor studenten.

De LSVb gaat komende week langs verschillende studentensteden om actie te voeren, in de hoop dat studenten vaker naar de Huurcommissie zullen stappen als ze teveel betalen.

‘We willen dat studenten weten wat hun rechten zijn’, aldus Berkhout.