Nieuws
Humanities Campus past toch wel op dezelfde plek
De Universiteit Leiden koopt toch geen extra grond voor de bouw van de Humanities Campus. Het Arsenaalplein als optie voor uitbreiding is van de baan. Eenpersoonskamers zullen verdwijnen, en de gebouwen krijgen nieuwe namen.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 7 april 2022

In januari werd de koop van de grond van het Arsenaalplein (naast het Reuvens en het Arsenaal waar nu een basketbalveldje en speelplaats is) nog als optie gezien. Dat plan is nu van de baan.

‘We willen bij nader inzien geen gebruik maken van het Arsenaalplein, dat levert geen meerwaarde op voor de faculteit omdat het te klein is voor een onderwijsgebouw’, zegt Elisa Meijer van Huisvesting. Ook is ervan afgezien omdat er anders ‘een te grote versnippering aan gebouwen’ ontstaat. Ook het scenario om het Huizingagebouw uit te breiden is om financiële redenen afgevallen.

Wel is nog steeds het idee om van het Reuvensgebouw het centrale onderwijsgebouw te maken. ‘De haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat dat kan’, zegt Meijer. ‘We hebben een onderwijsprogramma opgesteld en met de architect gekeken of dat past binnen die locatie.’ Intern zijn ze daar dus over uit, maar er moet nog wel met de gemeente over worden gesproken. ‘Dat onderzoek loopt nog.’

Meer onderwijsruimte

Het plan is om het Reuvens iets te vergroten richting het water. ‘Daar willen we de hoorcollegezalen bouwen, dus daar wordt het gebouw ongeveer twintig centimeter hoger.’ De universiteit is daarover in gesprek met de gemeente. Het gebouw zal aan de kant van de bewoners niet groter worden dan het nu is.

'Er komen alleen twee- en vierpersoonskamers, schrappen in onderwijsruimte gaat niet'

In januari werd al geopperd om de binnenplaats van het Reuvens, nu een pleintje met bomen, geheel of gedeeltelijk te bebouwen. ‘Daar is nog geen ontwerp van, dat wordt nog aanbesteed. Of bijvoorbeeld een kwart of de helft van de binnenplaats wordt bebouwd, zal de ontwerper uitmaken’, aldus Meijer.

Verder zal Cluster Noord (M. de Vrieshof) na volledige renovatie ongeveer even groot worden als het nu is. Cluster Zuid (Van Eyckhof en Van Wijkplaats) wordt dankzij een stukje nieuwbouw groter. Beide locaties krijgen veel meer onderwijsruimte: in Cluster Zuid komen zelfs twintig zalen extra.

Aan de plannen rond het Lipsius is vooralsnog niets veranderd: op de plaats van het huidige gebouw komt een kleiner Lipsius-Zuid met aangrenzend een plein. Om het onderwijs niet te verstoren, wordt het huidige gebouw pas gesloopt als het Reuvens helemaal af is. De planning is dat het Lipsius in 2027 wordt gesloopt. Ook krijgen alle gebouwen (Cluster Zuid, Cluster Noord, Lipsius en Reuvens) dan andere namen.

'Wij bepalen alleen hoeveel vierkante meter elk instituut krijgt'

Doordat er geen nieuw gebouw komt op de plaats van het Doelencomplex, moet 6000 vierkante meter worden bezuinigd. Al in januari vertelde Meijer dat ongeveer twee derde van die ruimte wordt teruggewonnen door te bezuinigen op werkruimte.

Cultuuromslag

Er komen alleen twee- en vierpersoonskamers, eenpersoonskamers verdwijnen. ‘Binnen de faculteit is heel veel reuring over het feit dat werkkamers moeten worden gedeeld’, zegt Meijer. ‘Er is veel weerstand tegen, en daarom duurt het best lang tot we tot een besluit kunnen komen. Maar we worden door de universitaire werkpleknormering genoodzaakt om daarin te schrappen. Schrappen in onderwijsruimte is volgens ons niet haalbaar, dus daar hebben we niet aan getornd.’

De faculteit zal dus anders moeten omgaan met de ruimte. ‘Daarvoor is een cultuuromslag nodig. Wij geven bijvoorbeeld als mogelijkheid om niet meer per definitie uit te gaan van het hiërarchische principe dat een hoogleraar wel recht heeft op een eigen kamer en een promovendus niet. Juist jonge mensen zijn kleiner gehuisvest, terwijl een hoogleraar vaak nog een werkplek thuis heeft.’

Huisvesting beslist niet wie welke werkplek krijgt, dat doen de managementteams van alle instituten en afdelingen. ‘Wij bepalen alleen hoeveel vierkante meter elk instituut krijgt.’

De verwachting is dat de universiteit eind mei een intern besluit neemt over de plannen. Het traject met de gemeente duurt langer: ‘In afwachting van de vorming van het nieuwe college en de nieuwe omgevingswet zullen we met de gemeente Leiden onderzoeken wat de aanpassingen worden op het stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan’, aldus Meijer. Het streven is om dat proces eind 2022 af te ronden.