Nieuws
Huisvesting en corona zetten universitaire financiën onder druk
De universiteit gaat het de komende tijd financieel moeilijker krijgen. Dat blijkt uit de begroting voor 2021-2024.
Vincent Bongers
maandag 11 januari 2021

De komende jaren komt er fors minder geld binnen dan er eigenlijk verdeeld moet worden over de faculteiten en diensten. Dat heeft als gevolg dat er in 2022 een zogeheten ‘taakstelling’ (mogelijke bezuiniging) komt van 1,6 miljoen euro. Dat bedrag loopt op tot 9,2 miljoen in 2023, en bijna twaalf miljoen in 2024.

‘We komen uit een periode waar schaarste niet zo’n item was’, zei vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘We hebben jaren geld overgehouden. Dat gaat mogelijk veranderen.’

‘We moeten scherpe keuzes maken’, stelde Bas Knapp (studentenpartij LSP, zie kader), de voorzitter van de raadscommissie financiën & huisvesting. ‘De stukken van de universiteit zijn nooit zo expliciet als het gaat waar er mogelijk bezuinigd kan worden en wat er efficiënter kan. Wij bieden dan ook aan om mee te denken over wat we slimmer kunnen doen.’

Zorgen

Een van de voornaamste oorzaken voor de besparingen zijn de toenemende huisvestingslasten. ‘We willen proberen die taakstelling wat te beperken’, vervolgde Knapp. ‘Zijn er wat betreft huisvesting nog andere keuzes mogelijk?’

‘We bouwen voor de komende twintig à dertig jaar een huisvestingsdossier’, reageerde Ridderbos. ‘We hebben zes jaar geleden al een aantal keuzes gemaakt. Die krijgen nu hun beslag in aanbestedingen. De ruimte is klein om daar nog van af te wijken. Soms is die ruimte er zelfs helemaal niet. Daar komen we in ons huisvestingsplan nog op terug.’

‘We willen niet op de stoel van het college gaan zitten, maar maken ons wel zorgen’

Het college heeft een werkgroep ingesteld die gaat kijken of er ruimte is te creëren op de begroting. ‘Dan gaat het niet alleen om huisvesting, maar ook om wat kunnen we leren van werken gedurende corona. Wat zijn effecten op de langere termijn?’

Het is wel aan het college om met voorstellen te komen, aldus Ridderbos. ‘Dat is de rol van de bestuurders, maar we doen het graag in gesprek met de raad. Voor 2021 maken we nog geen keuzes, dat is dan nog niet nodig. In de kadernota 2022 (document met de financiële plannen van de universiteit voor de komende jaren, red.) maken we die wel.’

Corona-effect

‘Goed dat we in gesprek kunnen’, zei Harold Janssen van studentenpartij ONS. ‘We willen zeker niet op de stoel van het college gaan zitten, maar maken ons slechts zorgen over de taakstelling.’

Uiteraard heeft ook corona effect op de universitaire financiën. De schade is overigens wel minder groot dan eerder ingeschat. In september werd nog rekening gehouden met twaalf miljoen, maar dat wordt twee miljoen minder.

De inschatting was dat de instroom van studenten van buiten de EER (EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) flink zou dalen, maar dat heeft zich slechts in beperkte mate voorgedaan. Verder gingen er dit collegejaar flink meer Nederlandse studenten in Leiden een opleiding volgen dan in september 2019.

Studentenpartijen PBMS en LSP fuseren

De Partij voor (Bio)medische Studenten (PBMS) verdwijnt en gaat op in de Liberale Studentenpartij (LSP). Dat betekent dat LSP van twee naar drie zetels gaat in de universiteitsraad. Daardoor wordt LSP de grootste studentenfractie in de raad. In totaal hebben studentenpartijen acht zetels. De personeelsgeleding bestaat ook uit acht zetels.

‘Na goed overleg met PBMS-raadslid Maarten Wille hebben we besloten om samen verder te gaan’, zegt Bas Knapp, die LSP-voorzitter blijft. ‘Niet alleen werken we al heel goed samen, maar wat betreft gedachtegoed liggen we zo dicht bij elkaar dat samengaan prima kan. We zijn dan ook heel blij om met elkaar de raadsperiode af te maken. De aan PBMS gelieerde leden in het personenstelsel van de studentenraad LUMC komen ook bij ons in het systeem.’