Nieuws
Hoe meet je het welzijn van studenten?
De universitaire visie over de mentale gezondheid van studenten is te ‘abstract en algemeen’, oordeelt de universiteitsraad.
Vincent Bongers
donderdag 16 februari 2023
Beeld Silas.nl

In de visie staan vijf pijlers, of actielijnen zoals het college ze noemt, waarop het studentenwelzijnsbeleid steunt, namelijk ‘awareness, preventie en vroegsignalering, een adequaat ondersteuningsaanbod, deskundigheidsbevordering van studentenbegeleiders en welzijn van studenten bevorderen door binding en veilig studieklimaat.’

‘De visie is echter veel te generiek van aard’, zei Rebekka van Beek van studentenpartij PBMS maandag tijdens vergadering van de universiteitsraad. ‘De specifieke kenmerken van Leiden ontbreken. Dat is zonde. We willen graag analyse zien van wat de heikele punten voor Leidse studenten zijn, dan kunnen we gericht ergens naar toe werken.’ Patrick Klaassen van personeelspartij UB deelde die kritiek. ‘Wat maakt dit nu precies voor onze universiteit?’

Meetbaar

‘Ik weet niet in hoeverre dit een specifiek Leids visie moet zijn’, reageerde rector Hester Bijl. ‘Het zou juist goed zijn dat alle universiteiten deze algemene visie hebben.’

Ook Timothy de Zeeuw van personeelspartij LAG vond het document niet concreet genoeg. ‘Ik zie geen duidelijke doelen: we willen X, Y en Z bereiken’, constateerde hij. ‘Als dat duidelijk is, kan de universiteit veel beter stappen zetten en na een aantal jaar kijken of iets is gelukt. Nu is het niet meer dan “welzijn van studenten verbeteren.” Tja, dat is lastig meten.’

Het is heel moeilijk om concreet doelen te formuleren, vond Bijl. ‘Dat het zoveel procent beter moet met het welzijn van studenten is eigenlijk niet vast te leggen. Het is ook niet aan te tonen of dat dan ook is gelukt. We hebben wel onderzoeksresultaten van Caring Universities (een studentenwelzijnsinitiatief waar Leiden met andere universiteiten en hogescholen in samenwerkt, red.). Verder baseren we ons op onderzoek van het Trimbos Instituut en de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête. We weten dat veel studenten te kampen hebben met onzekerheid, prestatiedruk, eenzaamheid en sociale onveiligheid. Dit is inderdaad een generieke visie, maar in het plan van aanpak dat volgt staat wat we gaan doen op de campussen en de faculteiten. We zijn zeer juist specifiek bezig.’

Verschillen

‘Er gebeurt al heel veel als ik op de universiteitssite kijk’, aldus Mark Dechesne van personeelspartij LAG. ‘Alleen is dit stuk heel abstract. Laat zien wat er al mogelijk is en wat er in de planning staat.’

Ella Picavet van studentenpartij DSP vond desondanks dat ook de visie al concreter moet zijn. ‘Als er meer er oog is voor bijvoorbeeld de verschillen tussen de studentengemeenschappen in Leiden en Den Haag, verandert dat namelijk het uitvoeringsplan.’ Bijl beloofde vervolgens het belang van de Haagse studenten meer aandacht te geven.