Nieuws
Het ‘kraakt en schuurt’ bij Rechten: studenten zijn te traag
Veel rechtenstudenten doen te lang over hun studie. De faculteit gaat maatregelen nemen en is bezig met een plan om de bacheloropleiding te verbeteren.
Vincent Bongers
donderdag 15 september 2022
Foto Simone Both

Liefaard vertelde dat het college van bestuur zich ook ‘al langere tijd zorgen maakt over het lage rendement’.

Er zijn meer zaken die moeten worden aangepakt. De aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt is niet optimaal. ‘Onze studenten komen overal terecht, onze programma’s zijn echter nog sterk gericht op de klassieke juridische beroepen. De advocatuur, het Openbaar Ministerie, de rechtelijke macht.’ De faculteit gaat meer aandacht schenken aan de ontwikkelingen buiten deze zogeheten togaberoepen. ‘Dat betekent de ruimte voor interdisciplinariteit vergroten. Veel kennis om het juridische heen moet toegankelijk zijn voor studenten.’

Verder is het de bedoeling om met digitale middelen het onderwijs beter en spannender te maken. ‘Op die manier willen we studenten meer betrekken bij de colleges. We hebben daar tijdens corona veel kennis over opgedaan. Het kan effectiever, plezieriger en interessanter.’

Liefaard wilde nog niet vertellen welke specifieke maatregelen en plannen er zijn voorgesteld. Een adviescommissie heeft al een stuk geschreven, maar een reactie van het faculteitsbestuur hierop is nog niet afgerond. ‘Het geheel gaat veel impact hebben op de organisatie.’

‘Een van de heikele punten is het grote aantal studenten’, reageerde personeelsraadslid Michiel van Emmerik. ‘Ik loop daar zelf tegen- aan bij grote vakken als bestuursrecht. In bachelorjaar twee is er te weinig ruimte in het Kamerlingh Onnesgebouw voor werkgroepen. Je wil eigenlijk iedereen kleinschalig onderwijs bieden, dat kan alleen niet.’

Liefaard: ‘Dit is een voorbeeld van een heel concreet probleem, waar heel veel kanten aan zitten: gebouwen, roostering en financiering. We proberen deze werelden allemaal te vangen in de visie.’

In november worden de plannen in de faculteitsraad besproken en valt het besluit over de nieuwe bachelor nieuwe stijl. ‘Er moet vervolgens nog ongelooflijk veel uitgewerkt worden. De uitvoering gaat wel twee à drie jaar duren.’

'Er zijn al lange tijd zorgen over het lage rendement'

‘Op tal van punten schuurt en kraakt het in de bachelor rechtsgeleerdheid’, zei Ton Liefaard van het rechtenbestuur maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Zoals het nu is, is de opleiding niet zonder meer toekomstbestendig.’

In januari organiseerde de faculteit een zogeheten midterm review van alle opleidingen behalve criminologie. Specialisten van binnen en buiten de universiteit werd gevraagd de studies door te lichten, zodat eventuele zwakheden kunnen worden aangepakt. ‘Volgens de reviewcommissie zijn onze opleidingen goed’, aldus Liefaard. ‘Er zijn echter uitdagingen waar we echt mee aan de slag moeten.’

Het grootste probleem: ‘Er zijn te veel studenten die moeite hebben om succesvol door de studie heen te gaan, iets minder dan zestig procent haalt de bachelor in vier jaar. Als je dat afzet tegen onze eigen opleiding criminologie, die zit dik in de zeventig procent, is dat een groot verschil.’

Liefaard pakte de cijfers van de collega’s van de Universiteit Utrecht erbij. ‘Die halen 77 procent. Kennelijk gebeurt er met onze studenten iets waardoor ze te lang over hun studie doen. Ze raken te gemakkelijk uit beeld, en krijgen dan niet de optimale begeleiding. Het is niet goed voor de studenten én niet goed voor medewerkers, want de werkdruk neemt daardoor toe. Ook voor de financiële huishouding is het nadelig. We moeten echt aan de bak.’

Liefaard vertelde dat het college van bestuur zich ook ‘al langere tijd zorgen maakt over het lage rendement’.