Nieuws
Docent Engels wint onderwijsprijs
Thijs Porck won vorige week de onderwijsprijs en wil het geld gebruiken voor een scriptieplatform. ‘Als het werkt, wint uiteindelijk iedereen tijd.’
Bart Braun
donderdag 12 september 2019
Foto Monique Shaw

Se cræft þæs lareowdomes bið cræft ealra cræfta’, staat er op het shirt van docent Thijs Porck. Het is een uitspraak die de negende-eeuwse Angelsaksische koning Alfred de Grote vanuit het Latijn naar de toenmalige volkstaal liet vertalen. ‘De kunst van het onderwijzen is de kunst aller kunsten.’

Wel zo toepasselijk, als je Oudengels geeft en net verkozen bent tot onderwijzer aller onderwijzers. Porck ontving vorige week de jaarlijkse onderwijsprijs, onder meer voor zijn vernieuwende onderwijs met dansjes en grammaticaclips

 Geesteswetenschappers klagen de laatste tijd nog meer over werkdruk dan normaal. Dan gaat de onderwijsvernieuwing toch als eerste het raam uit?

‘Het hangt er vanaf waar je prioriteiten liggen. Het is zeker zo dat we het druk hebben, en alle energie die je stopt in onderwijs, gaat ten koste van je onderzoek. Dat los je op door de twee met elkaar te verweven: samen met je studenten onderzoek doen en artikelen schrijven, bijvoorbeeld. Bepaalde vormen van onderwijsvernieuwing leveren je tijd op: de kennisclips met grammaticalessen die ik op YouTube heb gezet, bijvoorbeeld. Sommige studenten willen die uitleg meer dan één keer horen, en anderen snappen het meteen. Die laatste groep raak je kwijt als je de stof gaat herhalen tijdens het college. Door het in zo’n clip te stoppen, hou je meer tijd over voor de toepassing van die grammatica in de Oudengelse tekst.’

 U kondigde aan de onderwijsprijs van € 25.000 te gaan gebruiken voor een scriptieplatform. Levert dat ook tijdswinst op?

‘Als het werkt, wint iedereen tijd: zowel docenten als studenten. De scriptie is nu echt een struikelblok voor studenten. Ze wachten te lang met schrijven, ze beginnen te laat met onderzoek doen. De stap van een essay van drieduizend woorden naar een scriptie van 15.000 woorden is voor hen heel groot.

‘Het zou helpen als je een platform hebt waarbij ze aangespoord worden en tussentijds beloond worden. Desnoods een checklist van 25 dingen die je gedaan moet hebben. En ze moeten drie hoofdstukken van andere scriptieschrijvers nakijken; "peer feedback", daar leren beide partijen van.’

 Trello bestaat op zich al.

‘Dat heb ik gebruikt voor een proefproject. Het kan nog veel beter. Bijvoorbeeld dat je een oefening voor alineastructuren naar hun pagina kan slepen als je merkt dat iemand daar moeite mee heeft.

‘Of dat je een overzicht krijgt van hoe het schrijfproces is verlopen: hoeveel van alle deadlines hebben ze gehaald?’

Zou de scriptie niet juist een meesterstuk moeten zijn? Laten zien wat je kan, zonder dat iemand je handje vasthoudt?

‘Het is een balans die je moet zoeken, bijvoorbeeld door deze begeleiding wel te bieden in de bachelor maar niet in de master. In de praktijk zien we in elk geval dat het aan die zelfstandigheid nog weleens schort.’

 In uw bedankspeech had u het ook over de protesten van WOinActie.

‘Die organisatie vraagt terecht aandacht voor de plannen van de minister om te bezuinigen op de niet-bètawetenschappen. We leven in een tijd waarin identiteit, cultuur en gezondheid verschrikkelijk belangrijk zijn, dus ik begrijp die zorgen wel.’

Dat scheikundigen en ingenieurs belangrijk zijn voor de economie, snapt iedereen. Wat is precies het belang van Oudengels?

‘Het is de oorsprong van het hedendaagse Engels. Veel dingen die raar zijn aan Engels, zoals spellingskwesties en uitzonderingen, komen uit die oorsprong voort. Oudengels had een duidelijke relatie met het Nederlands. Als je dat ziet, snap je waarom die talen zo op elkaar lijken.

‘Het heeft een duidelijke invloed op de moderne cultuur: The Lord of the Rings grijpt terug op het heldendicht Beowulf, bijvoorbeeld. Missionarissen als Willibrord en Bonifatius kwamen hier vanuit Engeland naartoe, en de mensen hier konden ze verstaan omdat de talen zo op elkaar leken. Dat is dus nog allemaal los van argumenten die gelden voor alle geesteswetenschappen, zoals dat het goed is om je te verdiepen in een andere cultuur.’