Nieuws
Half jaar extra voor trage student
Rechtenstudenten met vervallen tentamencijfers die verlenging kregen van de examencommissie om hun bachelor alsnog af te ronden, krijgen een half jaar extra om de benodigde punten te halen.
donderdag 27 februari 2014

Dat is het gevolg van een uitspraak van het college van beroep voor de examens van de universiteit. De faculteit Rechten hanteert de fel bekritiseerde vierjaarstermijn. Deze regeling houdt in dat de cijfers vervallen van studenten die langer dan vier jaar doen over hun bachelor. Het gevolg hiervan is dat deze studenten de vakken uit het tweede en derde jaar opnieuw moeten behalen. Dat houdt in dat ze niet verder kunnen met de studie.

Studenten konden een verzoekschrift voor verlenging van de cijfers indienen bij de examencommissie. In veel gevallen gaf de commissie de studenten een half jaar om daarna te evalueren. Mogelijk volgde dan nog een termijn van zes maanden.

Een student die afgelopen september een half jaar verlenging van zijn cijfers had gekregen stapte naar het college van beroep. Deze student had zeventig punten gehaald in het tweede en derde jaar. Hij zou nog een verlenging van een half jaar krijgen als hij twintig punten behaalde in het eerste semester van dit collegejaar. ‘Deze student haalde de twintig punten niet’, zei Pauline Schuyt maandag tijdens vergadering van de faculteitsraad. ‘Hij haalde zelfs nul punten. De examencommissie wilde vervolgens niet verlengen. De student ging tegen die beslissing met succes in beroep.’

Het college van beroep vindt de regeling wel rechtmatig maar stelt dat de student een jaar verlenging had moeten krijgen. ‘Dat betekent dat hij nog een half jaar langer door mag’, zei decaan Rick Lawson. ‘Ik hoop ook dat het lukt om zijn bachelor af te ronden. Het was geen vrolijk dossier. Al het onheil wat een mens kan overkomen, overkwam deze student. Iedereen had met hem te doen.’

Schuyt: ‘De examencommissie heeft naar aanleiding van deze uitkomst besloten dat alle studenten die in september een half jaar verlenging kregen er nog een half jaar bij krijgen. Met dit besluit heeft het bestuur zich niet bemoeid. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor het volgende cohort studenten, begonnen in 2010, van wie de cijfers na vier jaar vervallen. Er is nu minder maatwerk mogelijk wat betreft de verlenging.’

Overigens heeft het college van bestuur onder druk van de universiteitsraad bepaald dat alle tentamencijfers minimaal vier jaar geldig zijn. Dit is ook vastgelegd in het model onderwijs en examenregelingen (OERen).

De vierjaarstermijn past niet in dat model. ‘De regeling wordt gedoogd en blijft in de OERen van de faculteit staan’, aldus Schuyt.

‘De universiteitsraad doet niet moeilijk als we de termijn tot en met het cohort 2012 blijven hanteren. Voor het cohort dat in 2013 is begonnen, geldt het tweedejaars bsa. Stapeling van maatregelen willen we voorkomen.’

‘Het is wel gek dat we als faculteitsraad minder speelruimte krijgen om de OERen zelf in te vullen’, zei personeelslid René Orij. ‘Dat is geen probleem als het model heel erg goed is maar dat hoeft niet zo te zijn.’

Schuyt: ‘Het faculteitsbestuur heeft hetzelfde gevoel als de raad. De vierjaarsregeling is sowieso niet iets wat tussen de universiteitsraad en het college van bestuur zou moeten spelen maar tussen het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. Maar het model heeft nu eenmaal een andere status gekregen.’ VB