Nieuws
Grote reorganisatie bij P&O
De personeelszaken van de universiteit gaan op de schop. Er komt een nieuw Personeel Shared Service Centre (PSSC) waarin de personeelsadministratie en de salarisadministratie van de faculteiten en eenheden op één afdeling aan het Rapenburg worden samengebracht.
woensdag 11 oktober 2017

Bij de reorganisatie gaan volgens het college van bestuur geen voltijdbanen verloren, de ‘verwachting’ is dat het een ‘fte-neutraal’ proces wordt.

Personeelspartij FNV Overheid is daar niet gerust op, en wil harde toezeggingen van het college dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Maandag besprak de universiteitsraad het plan.

Het reorganisatieplan, dat de naam ‘HR Next Level’ kreeg, heeft betrekking op medewerkers van Personeel & Organisatie, de afdeling Human Resources en Management.

De salarisadministratie verhuist van het Financieel Shared Service Center naar het PSSC. Zo worden ‘de lijntjes tussen personeels- en salarisadministratie korter’.

De reorganisatie is volgens het plan nodig om de service naar werknemers te verbeteren. ‘Het is van belang dat het wetenschappelijk personeel zoveel mogelijk tijd aan onderwijs en onderzoek besteedt, en zo weinig mogelijk aan administratieve zaken.’

Het PSSC krijgt dan ook een servicepunt waar medewerkers terecht kunnen met vragen over arbeidsvoorwaarden en salaris. Het college voert ook nog andere redenen aan voor de reorganisatie. Het samenvoegen maakt het doorvoeren van wet- en regelgeving eenvoudiger. Het HR-beleid moet aangescherpt worden om toptalent aan te trekken. Verder stelt de immer voortschrijdende internationalisering steeds meer eisen.

In het plan staat dat niet het doel is om ‘met minder mensen het werk’ te gaan doen. Door efficiënter te werken kan de dienstverlening worden uitgebreid.

Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid maakt zich zorgen over de reorganisatie. ‘Delen van het plan zijn nog erg onduidelijk. De reikwijdte van de reorganisatie kunnen we dan ook nog niet goed overzien’, zegt hij tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag. ‘Er staat in de brief dat de verwachting is dat de nieuwe opzet "fte-neutraal" gaat zijn. Het uitgangspunt is dus dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Functies vervallen, maar daar komen nieuwe voor in de plaats, is het idee.

‘Het gaat hier echter wel om een reorganisatie, een proces dat hele heftige gevolgen voor medewerkers kan hebben. Uitgangspunten en verwachtingen vind ik heel fijn, maar ik wil een steviger toezegging van het college dat mensen hun baan niet verliezen.’

Het plan zoals het er nu ligt laat nog genoeg ruimte voor ontslagen, aldus Van der Steen: ‘In het stuk wordt veel gesproken over "de flexibiliteit van medewerkers". Er verandert iets in de organisatie, er is plek voor alle werknemers in de nieuwe opzet als zij zich flexibel opstellen.’ Dat vindt Van der Steen te vaag. ‘Ook op dit punt moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Wat verstaan we eigenlijk onder flexibiliteit? Wat zijn de grenzen van die flexibiliteit? En wie bepaalt die grenzen?’

Van der Steen voorziet nog meer problemen. ‘Het idee is dat alle medewerkers solliciteren op de nieuwe functies. Wat gebeurt er als deze medewerkers na een aantal keer solliciteren toch geen functie krijgen? Dat wordt mij niet duidelijk uit dit stuk.’

De universiteitsraad spreekt op maandag 23 oktober met het college over het plan.