Nieuws
Grondverkoop maskeert tekort
De universiteit gaat de komende jaren meer lenen om te kunnen blijven investeren. Dat blijkt uit de universitaire begroting voor 2020-2023 die maandag in de universiteitsraad werd besproken.
Vincent Bongers
donderdag 28 november 2019
Foto: Images Money (CC BY 2.0)

Volgend jaar noteert de universiteit een klein positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Die plus is geheel te danken aan de verkoop van grond in het Entreegebied (Bio Science Park). Die verkoop leverde namelijk 13,2 miljoen euro op. Dat betekent dat er een tekort in de reguliere bedrijfsvoering is van 12 miljoen.

Dit tekort is vooral het gevolg van het inzetten van reserves van faculteiten om de werkdruk te verlichten. Ook worden de opgebouwde reserves van zogeheten vernieuwingsmiddelen ingezet, dat is een pot met geld voor innovatie in onderzoek en onderwijs. ‘Hoewel in mindere mate zorgen beide effecten ook in de volgende begrotingsjaren voor negatieve resultaten’, schrijft het college van bestuur in de begroting.

Het college besloot al in 2018 om ‘scherper aan de wind’ te gaan zeilen. Faculteiten hielden namelijk per jaar vaak geld over, dat kwam dan in de reserves terecht. Dat is niet de bedoeling, het college wil juist dat dat geld wordt uitgegeven aan onderzoek en onderwijs.

De negatieve resultaten, exclusief grondverkoop dus, zorgen voor extra financiële druk op de universiteit. ‘De inzet van de reserves, en de investeringen in de bètacampus, de ontwikkeling van de humanities campus en de bouw van het nieuwe sportcentrum leiden ertoe dat de liquide middelen de komende jaren afnemen’, aldus het college.

Die afname is zo sterk dat er extra maatregelen worden genomen. De universiteit leent bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De universiteit gaat waarschijnlijk gebruik maken van de mogelijkheid om extra rood te staan bij deze bank. Het gaat dan om 11 miljoen euro in 2023.

De universiteitsraad maakt zich daar wel wat zorgen over. Wat gebeurt er namelijk als de verschillende financiële risico’s negatief uitpakken? Heeft de universiteit voldoende weerstandsvermogen? Is de universiteit er voldoende op uitgerust om weer uit die “dip” te komen?’, wil de raad van het college weten.

Overigens gaat het college ook nog in op het uitrollen van de adviezen van de commissie Van Rijn. ‘In vergelijking met de technische universiteiten krijgt de universiteit slechts een bescheiden bedrag voor de versterking van bèta/techniek, terwijl op de reguliere financiering vanaf 2022 een korting plaatsvindt van rond de drie miljoen euro per jaar. Een ‘buitengewoon teleurstellende ontwikkeling’, aldus het college.