Nieuws
GroenLinks: weg met leenstelsel
GroenLinks heeft maandag haar steun voor het leenstelsel ingetrokken, waarvoor het medeverantwoordelijk was. De partijtop is om, mailde partijleider Jesse Klaver de leden.
Mel Voet
donderdag 16 mei 2019

Het besluit volgde op een interview dat zaterdag verscheen in Trouw, waarin Zihni Özdil, Tweede Kamerlid en woordvoerder hoger onderwijs van GroenLinks, zich stevig verzette tegen het leenstelsel.

‘De Algemene Rekenkamer kwam vorig jaar met een kritisch rapport waaruit bleek dat de beloofde 600 miljoen euro niet is geïnvesteerd in die kwaliteitsverbetering’, zei Özdil in de krant. De doorstroom binnen het beroepsonderwijs is verminderd. ‘Het wakkert de tweedeling in de samenleving aan.’

Vanuit hun jongerenorganisatie Dwars zijn altijd bezwaren geuit, de grote Amsterdamse tak van GroenLinks is ook kritisch geweest. De partij worstelt al langer met de beloften van de laatste kabinetten-Rutte. De besparingen op de studiebeurzen, 920 miljoen euro per jaar, zouden linea recta ten goede komen aan het hoger onderwijs. Daarnaast zouden het collegegeld en de rente op studieschuld laag blijven. Bovendien zouden minder draagkrachtigen niet geraakt worden. Daar is niets van terechtgekomen, stelt Özdil.

Daarmee is de kous niet af: GroenLinks zal zich over een alternatief studiefinancieringsstelsel moeten buigen. Volgende maand komt de partijtop daarop terug, kondigde Klaver in zijn e-mail aan.

'Leenstelsel wakkert de tweedeling in samenleving aan'

Als alternatief voor het leenstelsel geeft Özdil een voorzet: ‘Je kunt denken aan een basisbeurssysteem of, en dat is een voorstel van Dwars, een systeem zonder collegegeld. Iedereen die studeert krijgt een gezond maandbedrag om op kamers te gaan. En als je bent afgestudeerd, betaal je naar draagkracht terug via de belastingen. Ik vind dat een redelijke oplossing’.

GroenLinks steunt ook een petitie tegen de renteverhoging op studieleningen, die maandag door verschillende studentenbelangenorganisaties is gelanceerd. Özdil was daar als woordvoerder van de partij.

Op 28 mei behandelen de senatoren in de Eerste Kamer een wetswijziging, waarmee de rente op studieschulden aan staatsobligaties wordt gekoppeld. Nu is de rente nul procent over een periode van vijf jaar; vanaf 2020 wordt die opgestuwd naar een procent voor de duur van tien jaar. De gemiddelde student zal hierdoor een rekening van een slordige vijfduizend euro bovenop hun studieschuld krijgen

Inmiddels hebben 85023 personen de petitie getekend.