Nieuws
Geesteswetenschappen wilde minder vakken, maar heeft er meer
De invoering van de zogeheten programmanormen bij de faculteit Geesteswetenschappen zou het aantal vakken verminderen. Maar het zijn er juist meer geworden.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 23 mei 2024
Beeld Schot

Dat blijkt uit een evaluatie die dit voorjaar is uitgevoerd.

De faculteitsraad stemde in mei 2021 nipt in met de programmanormen. Het project heeft tot doel de werkdruk voor docenten te verlagen en de onderzoekstijd te vergroten. Een van de manieren om dat doel te behalen is door te snijden in het aantal vakken.

Maar daar is de faculteit vooralsnog niet in geslaagd. Sterker: het aantal vakken is sinds 2021 juist toegenomen (met 99 vakken sinds 2019). Van de vierentwintig bacheloropleidingen bieden er achttien meer vakken aan dan de richtlijn voorschrijft. Ook acht masteropleidingen bieden nog te veel vakken aan.

Bestuurslid Jeroen Touwen zei tijdens de faculteitsraadvergadering dat dit tegenvallende resultaat mede komt doordat de richtlijn niet streng genoeg is. ‘Op uitdrukkelijk verzoek van de raad hebben we destijds gekozen voor een richtlijn en niet voor een harde norm. Toen het werd ingestemd heeft de raad gezegd: “Het mag geen keurslijf worden en er moet niets worden afgedwongen.”’

‘Gaat het bestuur verder op de oude voet, of de vrijwilligheid eraf halen?’

Ook noemde hij de pandemie als oorzaak. ‘Corona heeft de zaak zwaar verstoord. Je kan niet van een opleiding vragen in het programma te snoeien wanneer iedereen thuis zit en er veel energie gaat naar het in de lucht houden van het onderwijs.’

‘Blijkbaar is de vrijblijvendheid niet geslaagd’, reageerde raadslid Arnout van Ree. ‘Wat gaat het faculteitsbestuur nu doen? Verder op de oude voet, of de vrijwilligheid eraf halen?’

Raadslid Adriaan Rademaker: ‘De vrijblijvendheid mag er wat mij betreft vanaf.’

Touwen zei dat het bestuur met een plan van aanpak gaat komen op basis van de aanbevelingen in het evaluatierapport. Daarin staat dat ‘de meeste winst lijkt te behalen door meer te sturen op naleving’ en dat duidelijker moet worden gemaakt welke personen dit moeten gaan doen.

Ook moet het bestuur ‘transparant’ blijven over de afwegingen en gevolgen. ‘Reductie van het aantal vakken leidt onvermijdelijk tot lastige keuzes. Het eerlijke verhaal hierover vanuit het faculteitsbestuur, met name richting de opleidingsvoorzitters en onderwijsdirecteuren, is van groot belang’, staat in de deelconclusie.