Nieuws
FGW stevent af op tekort van 4 miljoen euro (maar wil niet reorganiseren)
Het begrotingstekort bij de faculteit Geesteswetenschappen loopt de komende jaren op van 2,2 miljoen naar 4 miljoen euro per jaar. Met ook nog forse bezuinigingen van het nieuwe kabinet in het vooruitzicht dreigen er moeilijke jaren aan te komen. ‘Een reorganisatie is op dit moment niet aan de orde.’
Sebastiaan van Loosbroek
vrijdag 5 juli 2024
Beeld Schot

De faculteit Geesteswetenschappen heeft in 2024 een begrotingstekort van 2,2 miljoen euro, en dat loopt in de komende jaren - tot 2028 - op tot 4 miljoen euro per jaar. Dat staat in het facultaire Plan van Aanpak Perspectief 2028.

Daar komt nog bij dat het nieuwe kabinet fors wil bezuinigen op het hoger onderwijs. Kortom: de faculteit komt, net als de rest van de universiteit, financieel in zwaar weer terecht.

Dat zorgt voor onrust onder medewerkers, bleek woensdag tijdens de faculteitsraadsvergadering. Want hoe gaat de faculteit ervoor zorgen dat er geen personeel ontslagen hoeft te worden, wetend dat de grootste kostenpost van de faculteit - 88 procent van de uitgaven - het personeel is?

‘Een reorganisatie is op dit moment niet aan de orde’, stelde decaan Mark Rutgers de raad gerust. ‘Het plan van aanpak is nadrukkelijk bedoeld om te verkennen wat de problematiek is en wat we kunnen doen. Het is wel zo dat het aan het begin van dit jaar nog een oplosbaar probleem was. De vraag is of dat nog steeds zo is.’

Desondanks benadrukte hij dat bezuinigen op personeel ‘nu nog volstrekt voorbarig is’ en dat er eerst nog wordt onderzocht op welke andere manieren op de uitgaven kan worden bespaard. Zo kijkt het bestuur samen met de wetenschappelijk directeuren van de verschillende instituten bijvoorbeeld naar de verloopcijfers. ‘Pas als andere manieren niet worden gevonden, komt er een eventuele beslissing of er gereorganiseerd moet worden’, legde Rutgers uit. ‘Dat alles verloopt volgens een zeer zorgvuldige procedure.’

‘Onrust heeft op dit moment geen zin, maar het wordt niet makkelijk’

Raadslid Jan Sleutels wilde weten wanneer het bestuur meer duidelijkheid kan geven over de situatie. Rutgers antwoordde dat het college van bestuur voor 1 oktober meer duidelijkheid wenst van de faculteit. ‘Maar als er meer problemen bij komen (door de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet, red.) verandert dat weer’, aldus Rutgers. ‘Het college vraagt ons om niet overhaast te handelen, maar de rust te bewaken. Dat vind ik heel verstandig.’

Sleutels wilde ook weten hoe de solidariteit tussen de instituten onderling kan worden behouden als zou blijken dat het tóch aankomt op een reorganisatie. ‘Een deel van de onrust bij de instituten wordt veroorzaakt door het feit dat zij er heel verschillend voor staan’, zei Sleutels. ‘LIAS en LUCL zien weinig mogelijkheden om het budget sluitend te krijgen zonder te reorganiseren, terwijl het er bij andere instituten rooskleuriger uit lijkt te zien. Dan begint het verhaal rond te zingen dat bij sommige instituten een gerichter reorganisatie gaat plaatsvinden en je daar voor je baan moet vrezen.’

Solidariteit

Rutgers: ‘We hebben in onze faculteit afgesproken dat we vanuit solidariteit werken. Als een instituut in de problemen zit, kijken we dus naar onze gezamenlijke reserves. Dat kan andersom ook betekenen dat een instituut dat het goed op orde heeft, toch zal moeten bezuinigen wanneer we als hele faculteit moeten krimpen. We zijn één samenhangende organisatie, het is belangrijk dat instituten niet hun eigen belangen nastreven.’

Maar het faculteitsbestuur benadrukte dat personeelsbezuinigingen absoluut niet de voorkeur hebben. Directeur bedrijfsvoering Saskia Goedhard lichtte toe dat bij een reorganisatie ‘hoge kosten komen kijken’ en Rutgers zei dat minder personeel betekent dat er werk blijft liggen. ‘Daar schieten we niks mee op.’

Goedhard: ‘Maar gezien wat er in het najaar nog op ons afkomt, kunnen we niet alle zekerheid geven die we zouden willen.’

Rutgers: ‘Onrust heeft op dit moment geen zin, maar het wordt niet makkelijk. Ik kan ook niet garanderen dat we de stap niet gaan nemen. Maar op dit moment is het niet aan de orde.’