Nieuws
Geesteswetenschappen krijgt mogelijk 27 extra docenten
Dankzij meer middelen vanuit het Rijk kan de faculteit Geesteswetenschappen vermoedelijk 22 tot 27 extra universitair docenten aannemen om de werkdruk te verlagen. ‘Dit zal verlichting geven.’
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 7 juli 2022
Foto Taco van der Eb

Dat zei decaan Mark Rutgers woensdag in de raadsvergadering van de faculteit Geesteswetenschappen.

Eerder, in de raadsvergadering van mei, zei Rutgers ook al dat er waarschijnlijk meer geld komt naar alle geesteswetenschappen in Nederland om de werkdruk te verlagen. Het gaat om een sectorplan van de overheid om de geesteswetenschappen jaarlijks tien miljoen euro extra te geven. Dat geld is primair bedoeld voor het aanstellen van universitair docenten. Rutgers zei in mei dat het aanstellen van meer personeel ervoor moet zorgen dat ‘wat nu drie mensen doen, straks door vier mensen wordt gedaan’.

Maar er is nog veel onduidelijk, zei Rutgers woensdag. ‘We krijgen extra middelen, maar hoeveel precies weten we nog niet. Dat is de grootste onzekerheid.’ Ook is er nog erg weinig bekend over de criteria en randvoorwaarden. ‘We weten dus niet waar we precies op beoordeeld worden.’

Toch wilde Rutgers een voorzichtige voorspelling doen. ‘Pin me er niet op vast, maar we gaan er in principe vanuit dat we 22 tot 27 UD’s kunnen aannemen.’ De universiteit heeft de verplichting om bij de werving interne medewerkers voorrang te geven. ‘En we moeten erop letten dat we in de haast niet vergeten diversiteit mee te nemen in het wervingsproces’, zei Rutgers.

‘Het in korte tijd aanstellen van een behoorlijk aantal UD’s kan heel veel spanning geven binnen de instituten’

Raadslid Jan Frans van Dijkhuizen vroeg zich af of dit betekent dat de onderzoekstijd kan worden verruimd van twintig naar bijvoorbeeld dertig procent.

‘Het speerpunt nu is het terugdringen van de onderwijslast’, reageerde Rutgers. ‘Zelfs studenten merken dat docenten gestrest zijn. Maar we zijn niet zo naïef om te denken dat werkdruk alleen door onderwijs komt. Het idee is dat als de onderwijslast iets afneemt, er daardoor meer ruimte komt voor onderzoek.’

Daarbij gaf Rutgers wel een kanttekening. ‘Als we uitgaan van die 22 tot 27 extra mensen op 600 docenten, moeten we de verwachtingen ook weer een beetje temperen. Maar het zal verlichting geven. Scriptiebegeleiding is bijvoorbeeld vaak een enorm knelpunt voor medewerkers.’ Dat soort werk zal op termijn beter kunnen worden verdeeld.

Het faculteitsbestuur is blij met de extra middelen, maar zegt ook waakzaam te zijn op ‘ongewenste neveneffecten’. Zo kan het in korte tijd aanstellen van een behoorlijk aantal UD’s  ‘heel veel spanning’ geven binnen de instituten, waarschuwde Rutgers. ‘We hebben veel mensen die ervoor in aanmerking komen en we hebben er nog meer die menen dat ze ervoor in aanmerking komen. Het kan enorme spanning geven in groepen waar twee of drie mensen zo’n positie ambiëren.’ Het bestuur denkt er daarom over om een externe commissie naar de benoemingen te laten kijken.

‘Geld dat we dit jaar krijgen, zijn we verplicht ook dit jaar uit te geven’

De faculteit gaat ook, volgens landelijke afspraken, zeven postdocs aanstellen. ‘Die postdocs zijn vooral ingevoerd om te zorgen dat we het geld op tijd kunnen uitgeven’, zei Rutgers. ‘Geld dat we dit jaar krijgen, zijn we verplicht ook dit jaar uit te geven.’

Niet ideaal, vond Van Dijkhuizen. ‘Ik zou denken dat we dat geld liever besteden aan structurele posities voor UD’s en UHD’s.’

‘Het is suboptimaal’, reageerde  Rutgers, ‘maar zo werken de overheidsfinanciën. Wat voor dit jaar in de begroting staat, moet dit jaar worden uitgegeven. Dat maakt de puzzel zo moeilijk.’

Raadslid Elizabeth den Boer wilde weten of de nieuw aan te stellen postdocs ook onderwijs gaan geven om voor extra werkdrukverlichting te zorgen. ‘Normaal gesproken geven zij namelijk geen onderwijs’, aldus Den Boer.

Het is ‘zeker de bedoeling’ dat deze postdocs ook onderwijs gaan geven, zei Rutgers: ‘De postdocs zullen primair ondersteunen bij onderzoek, maar de meerderheid van hen zal een academische carrière ambiëren. Daarom lijkt het ons reëel om hen een dag in de week onderwijs te laten geven. Dat is noodzakelijk voor hun cv en om de kans te vergroten dat ze na hun postdoc verder kunnen in de academische wereld.’

Rutgers zei de raad op de hoogte te houden als er meer duidelijk is.