Nieuws
Gebrek aan medezeggenschap Campus Den Haag: waar is de inspraak?
De faculteitsraad van Governance and Global Affairs in Den Haag gaat kijken naar mogelijkheden voor medezeggenschap over Campus Den Haag. De raad maakt zich zorgen over het gebrek aan inspraak van medewerkers en studenten.
Susan Wichgers
donderdag 30 januari 2020
Foto OSeveno via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Campus Den Haag is een soort eilandje binnen de universiteit: het is geen faculteit, maar een verzameling gebouwen waar opleidingen van onder andere geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en FGGA worden ondergebracht. Om die reden is er geen faculteitsraad of andere vorm van medezeggenschap.

De faculteitsraad van FGGA maakt zich zorgen over dat gebrek, bleek maandag, en wil kijken naar juridische mogelijkheden zodat medewerkers en studenten toch inspraak krijgen. Aanleiding daarvoor was dat de Rotterdamse universiteit in december niet instemde met de vernieuwde samenwerkingsplannen met Delft en Leiden.

‘We hebben opgemerkt dat de universiteitsraad van Erasmus niet heeft ingestemd met de plannen vanwege het ontbreken van de medezeggenschap’, aldus Job Kemperman van de studentgeleding. ‘Een beetje daarop volgend zijn wij ook bezig met hoe er invulling wordt gegeven aan de inspraak binnen de Campus Den Haag.’

De raad wil nu juridisch advies inwinnen voor mogelijkheden om medezeggenschap te organiseren, en heeft al een bedrijf gevonden dat ze daarin kan adviseren.

Decaan Erwin Muller, zelf een van de bestuurders van Campus Den Haag, zei de faculteitsraad daarin te willen ondersteunen: ‘Ik worstel daar zelf ook mee als bestuurder: hoe je dat organiseert en niet tegelijkertijd gaat concurreren met bestaande medezeggenschap, want dat is het ingewikkelde. Het is een belangrijk punt. Ik denk graag mee.’