Nieuws
Nieuw ontruimingsplan KOG
Bij een ontruiming vanwege een calamiteit moeten studenten en medewerkers van het KOG niet langer verzamelen voor het gebouw, maar zich juist verspreiden. Dat heeft te maken met angst voor school shootings.
Vincent Bongers
donderdag 18 april 2019

Maar hoe breng je vervolgens iedereen ervan op de hoogte dat de kust weer veilig is? Dat is nog best een lastig te beantwoorden vraag, bleek tijdens de faculteitsraadsvergadering maandag, waar het arbo-veiligheid-milieu-jaarplan 2019 van Rechten werd besproken.

Het was altijd de bedoeling dat iedereen zich verzamelt in het Van der Werfpark tegenover het KOG als het alarm afgaat. Dat is echter geen handige strategie als iemand het plan heeft opgevat om te gaan schieten op studenten en staf.

‘Aan zo’n shooting willen we eigenlijk niet denken, maar we moeten daar wél aan denken,’ legde Dennis Hoitink van het rechtenbestuur uit. ‘We willen niet dat iedereen zich dan verzamelt voor het gebouw, maar ook niet in het Van der Werfpark, aan de overkant. Mocht er een calamiteit zijn: ga weg bij het gebouw, ga de stad in. Daarnaast willen we in tegenstelling tot een aantal jaar geleden, eigenlijk vermijden dat de hoofdingang gebruikt wordt. Gebruik dus de nooduitgangen aan de zijkant van het gebouw.’

‘Verspreiden is goed, want laatst was er een brandoefening en de hele straat stond vol, dan kan de brandweer er haast niet bij’, zei Caroline Boissevain van studentenpartij ONS. ‘Ik kreeg echter geen informatie over wanneer we weer terug het gebouw in konden. Hoe gaat de communicatie verlopen als mensen allemaal de stad in gaan?’

Opvallend is dat op de medewerkerssite van Rechten nog staat dat er verzameld moet worden in het Van der Werfpark.

Thomas van Beek, hoofd facilitaire zaken van Rechten gaf uitleg: ‘Op dit moment wordt het ontruimen van gebouwen nog geregeld door het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB). Het ontruimen is echter in ontwikkeling. Een van de veranderingen is dat er rekening wordt gehouden met shootings. Die aanpassing is nog niet helemaal klaar.

‘Het idee bestaat om via de app van de universiteit studenten en medewerkers een seintje te geven dat het weer veilig is. Maar hierover zijn nog geen afspraken gemaakt met het UFB. Dat op de website nog het oude beleid staat, is een direct gevolg hiervan.