Nieuws
Fraudeur wordt niet langer tentamenzaal uitgegooid
Rechtenstudenten die betrapt worden op frauderen bij een tentamen, worden niet langer uit de zaal verwijderd.
Vincent Bongers
donderdag 10 oktober 2019

Bij de faculteit Rechten was het verplicht om een student die betrapt werd op fraude meteen de deur te wijzen.
Dit collegejaar is dat veranderd, merkte personeelsraadslid Thijs Beumers op tijdens de faculteitsraadsvergadering maandag. ‘Het reglement van orde voor tentamens is gewijzigd’, zei Beumers. ‘Collega’s hebben nieuwe richtlijnen gekregen over hoe tentamens moeten worden afgenomen. Het is niet meer toegestaan om frauderende studenten ter plekke een 1 te geven en ze vervolgens naar huis te sturen.

‘Nu wordt de regeling dat je de student het tentamen laat afmaken. Vervolgens gaat de examencommissie daar wat mee doen.’
De student krijgt wel direct te horen dat hij betrapt is, en krijgt de mededeling dat de examencommissie de zaak verder beoordeelt en een besluit neemt over een eventuele straf.

'Ik vind het vanuit een psychologisch oogpunt een slecht idee om studenten weg te sturen bij een tentamen'

‘Dit betekent nogal wat voor docenten’, stelde Beumers. ‘Ik geef het vak inleiding burgerlijk recht en bij elk tentamen haal ik er toch wel drie of vier fraudegevallen uit. Het is een ingrijpende wijziging.’

Beumers wist nog niet precies wat hij van de aanpassing vond. ‘Maar ik wil het wel graag een keer bespreken in de raad. Waar komt deze wijziging vandaan? En wat voor gevolgen heeft dit?’ ‘Uiteraard kan dat’, reageerde vice-decaan Ton Liefaard. ‘Het is echter wel een kwestie van de examencommissie. We zoeken uit hoe we dat bij elkaar kunnen brengen.’

Personeelsraadslid Gelijn Molier vond het alvast een goede wijziging. ‘Ik vind het vanuit een psychologisch oogpunt een slecht idee om studenten weg te sturen bij een tentamen en een 1 te geven, ook vanwege alle onrust die door een verwijdering ontstaat.’