Nieuws
‘Er moet gewoon geld bij’
De Commissie-Van Rijn adviseerde de onderwijsminister om meer geld aan bèta-opleidingen te geven, en minder aan andere disciplines. Leids sterrenkundige Frans Snik begon samen met andere bèta-wetenschappers een petitie namens de bèta’s: er moet geïnvesteerd worden, maar niet ten koste van hun collega’s.
Susan Wichgers
donderdag 20 juni 2019

Hoe luidt het advies van Van Rijn ook alweer?
‘De commissie is in opdracht van de minister een onderzoek gestart en kwam tot de conclusie dat investeringen in de bèta-wetenschap nodig zijn. Het advies is om een kwart miljard euro te investeren binnen twee jaar, waarvan een groot deel bij andere wetenschappers wordt weggehaald. Dat is veel te snel, volgens mij is dat een heel slecht plan. En al helemaal omdat collega-wetenschappers erop achteruit gaan.’

En daarom schreef u de petitie?
‘Allereerst is het goed om te benadrukken dat ik de petitie niet in mijn eentje begonnen ben. Tijdens een vergadering van De Jonge Akademie, waarvan ik lid ben, kwam het advies ter sprake. Vanuit allerlei organisaties was er al op gereageerd, veelal negatief, maar vanuit de bèta’s nog niet. Dat kan natuurlijk niet, vonden we.

‘De petitie is een soort solidariteitsverklaring. We willen hiermee duidelijk zeggen: het is heel goed dat er investeringen gedaan worden, maar dat mag absoluut niet ten koste gaan van andere wetenschappen.’

Waarom eigenlijk niet?
‘Een zodanig heftige herverdeling van het geld is principieel onjuist. Je moet wetenschappers niet tegen elkaar uitspelen, dat is niet bevorderlijk voor het werk dat we doen. Daarbij hebben we andere wetenschappers hard nodig.

‘Een energietransitie die alleen door bèta’s wordt gedaan bijvoorbeeld: dat wordt een enorme ramp. Sociale - en geesteswetenschappers helpen begrijpen hoe de samenleving daar tegenaan kijkt, hoe het politieke spel werkt, enzovoort.’

Hoe staat het met het aantal ondertekeningen?
‘We proberen nu zoveel mogelijk collega’s zover te krijgen om te tekenen. Dat gaat best aardig: we hebben inmiddels bijna tweehonderd namen onder de petitie.

‘We hadden wel meteen besloten dat het geen gigantische petitie moest worden die we door al onze studenten lieten ondertekenen. Het moet vooral laten zien dat ons standpunt breed gedragen wordt, door alle universiteiten en allerlei prominenten.’

En nu?
‘De minister had het advies van Van Rijn meteen omarmd. Volgende week gaat het langs de Tweede Kamer. We hopen dat we de minister hiermee kunnen laten zien dat ook wij er absoluut niet achter staan. De hele Nederlandse wetenschap staat onder druk. Het geld moet niet herverdeeld worden, er moet gewoon geld bij.’