Nieuws
Een gekozen rector en duurzaamheid voor alles: wat willen de personeelspartijen?
Bij de verkiezingen voor de universiteitsraad zijn er drie partijen die medewerkers vertegenwoordigen. Wat zijn hun standpunten?
Vincent Bongers
maandag 9 mei 2022

Personeelspartij FNV Overheid bestaat vanaf volgend academisch jaar niet meer. Een nieuwe partij Leidse Academische Gemeenschap (LAG) en het weer geactiveerde Universitair Belang (UB) gaan de strijd aan met promovendi- en postdocpartij PhDoc voor de acht personeelszetels in de universiteitsraad.

LAG: kies óók het bestuur


‘We dragen de vakbond een warm hart toe, maar we hadden al geen officiële band meer’, zegt Timothy de Zeeuw, promovendus bij het Leiden Institute for Area Studies en nummer drie op de lijst van de nieuwe partij Leidse Academische Gemeenschap (LAG). ‘De naam FNV Overheid was blijven hangen en dat zorgde alleen maar voor verwarring.’

‘LAG is een volledig onafhankelijke partij’, benadrukt hoogleraar Koreastudies en lijsttrekker Remco Breuker.

De Zeeuw: ‘Het gaat ons om de belangen van alle medewerkers en studenten en niet om zoiets als een corporate identity. De universitaire gemeenschap moet centraal staan en dat is nu niet het geval.’

‘Het college probeert die gemeenschap te vormen’, legt Breuker uit. ‘Dat gaat vaak niet goed. Het college moet juist vormgeven aan wat de gemeenschap wil. Daarom is LAG voorstander van verkiezingen voor bestuurders. Dan bedoel ik niet alleen de collegeleden, maar ook decanen en wetenschappelijk directeuren.

‘Veel van de dingen die we onverteerbaar vinden, zoals de absurd hoge werkdruk en sociale onveiligheid, worden verergerd door een starre, zelfs feodale structuur. Er is een veel “plattere” organisatie nodig waarin de macht beter wordt gecontroleerd en verdund.

‘Dat er grote problemen zijn, is duidelijk. Ik ben bijvoorbeeld erg geschrokken van de personeelsmonitor light bij Geesteswetenschappen waarin honderden meldingen over sociale onveiligheid bij de faculteit stonden.’

Timothy de Zeeuw: ‘Docenten met tijdelijke contracten worden echt uitgebuit.’

De Zeeuw: ‘Verder is de arbeidspositie van met name docenten slecht: veel nare situaties met tijdelijke contracten. Zij worden echt uitgebuit. Medewerkers moeten de mogelijkheden en het vertrouwen krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Een vaste aanstelling is dan essentieel.’

Breuker: ‘Het college heeft toegezegd op dit punt maatregelen te treffen. Nu moeten we heel scherp toezien op de uitwerking daarvan.’

De Zeeuw: ‘We gebruiken alle middelen die we als raadsleden hebben. Als het niet constructief en vriendelijk lukt, dan gaan we over tot actie om dingen te verbeteren.’

Breuker: ‘Tim en ik hebben bijvoorbeeld tegen het strategisch plan gestemd. De raad heeft de instrumenten om bijvoorbeeld de begroting af te keuren. Als dat nodig is, moeten we die middelen ook inzetten.’


Universitair Belang: geen polarisatie


Universitair Belang heeft al eerder in de universiteitsraad gezeten, maar er waren te weinig kandidaten om aan de vorige twee verkiezingen mee te doen’, vertelt lijsttrekker Ludo Juurlink, universitair hoofddocent scheikunde. ‘De partij is echter nieuw leven ingeblazen. Ik had interesse om in de medezeggenschap actief te worden maar aansluiten bij FNV Overheid zag ik niet zitten.

‘Ik heb helemaal niets met vakbonden, snap ook niet waarom zo’n organisatie in de universiteitsraad zit. UB is geheel onafhankelijk, staat buiten welke invloedssfeer dan ook.

‘Polariseren vind ik per definitie niet goed. Dat leidt alleen maar tot stagnatie en extra problemen. Het is medezeggenschap. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de universiteit. UB wil een kritische sparring partner voor het college zijn.

‘Eventuele problemen oplossen is belangrijker dan nieuwe dingen gaan doen. De universiteit wordt steeds groter, wil steeds meer. We willen het college behoeden voor plannen die heel veel inzet van medewerkers kost, maar waarvan niet duidelijk is wat ze opleveren. Beslissingen worden rap genomen op basis van: volgens ons is dit een goed idee. Deze plannen zijn vaak niet goed doordacht en niet goed uitgewerkt, terwijl medewerkers nu al op hun tandvlees lopen.’

Ludo Juurlink: ‘Wij willen een kritische sparring partner voor het college zijn.’

‘Het college wil bijvoorbeeld graag dat de faculteiten meer samenwerken. Dat moet echter geen doel op zich zijn. Samen een studie starten, kan een goed idee zijn. Maar dan moet je wel zeker zijn dat zo’n opleiding voldoende studenten trekt en niet andere studies kannibaliseert. Anders genereer je veel extra werk, zonder dat het meerwaarde oplevert.

‘Volgens UB is een tevreden werknemer een productieve werknemer. Om de werkdruk echt aan te pakken, moet het college scherpere beslissingen durven nemen. Bijvoorbeeld niet meteen meer personeel aannemen bij groei, dat schept alleen maar de verwachting dat er extra taken kunnen worden uitgevoerd. Kijk naar hoeveel medewerkers er nu werken en voor hoeveel uren ze worden betaald. Als het niet lukt om alles af te ronden in de tijd die ervoor staat, dan moet het aantal taken worden teruggebracht. Sommige zaken kunnen we dan gewoon niet meer doen.’
 

PhDoc: duurzaamheid op één


‘We zijn de enige personeelspartij die duurzaamheid als prioriteit ziet’, zegt Max van Haastrecht, promovendus cybersecurity aan het Leiden Institute for Advanced Computer Science en lijsttrekker van PhDoc. ‘In het strategisch plan van de universiteit is er te weinig aandacht voor. Duurzaamheid wordt genoemd en gebeurt ook wel wat, maar niet genoeg. Ik ben 26 en goed zorgen voor onze planeet staat op nummer één voor onze generatie, dat geldt al helemaal voor de studenten. Bij het college is dat niet het geval.

‘De universiteit moet het mogelijk maken dat promovendi hun vaardigheden inzetten voor duurzaamheidsprojecten. Elke PhD moet 140 uur besteden aan zogeheten transferable skills zoals presenteren, loopbaanoriëntatie en ondernemerschap. Tien uur daarvan kun je bijvoorbeeld ook inzetten voor duurzaamheidsprojecten, bijvoorbeeld om afval op te ruimen in Leiden. Promovendi moeten daarvoor dan ook worden gecompenseerd.

‘Sociale veiligheid is ook belangrijk. PhD’s en postdocs staan onderaan in een hiërarchisch systeem. Essentieel is dat leidinggevenden duidelijke en transparante afspraken maken met jonge wetenschappers over wat ze van elkaar kunnen verwachten.’

Max van Haastrecht: ‘Sociale veiligheid moet worden verbeterd.’

‘Onderzoekers zijn meer dan publicatiemachines. Het is goed dat er landelijk nu het erkennen en waarderen-initiatief is waarin wordt gekeken naar alle vaardigheden van medewerkers. Richt dat beleid vooral ook op jonge onderzoekers. Bij promotietrajecten ligt de nadruk erg op het aantal publicaties. PhD’s staan vaak al in hun eerste jaar voor een collegezaal met tweehonderd studenten. Die facetten van de baan moeten meer invloed hebben op de waardering.

‘PhDoc is voorstander van commissies voor gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. Leiden heeft al diversity officers, maar we vinden het belangrijk dat er ook bottom up-ontwikkelingen zijn. Bij een deel van de instituten zijn die commissies er al. Geef deze meer middelen en breid hun mandaat uit, zorg dat er binnen de hele organisatie aandacht voor is.

‘Vertegenwoordiging is ook een punt. Externe promovendi mogen nu niet stemmen. Een heel grote groep heeft nu geen invloed. De universiteit zou de mogelijkheid moeten onderzoeken om hen stemrecht te geven bij de universiteitsraadsverkiezingen, ook omdat de opkomst nu toch al niet erg hoog is.’


Stemmen kan hier tot en met vrijdag 13 mei. Om 13:00 sluit de digitale stembus.


> Lees hier meer over de programma’s van de studentenpartijen