Nieuws
'Dit rapport is halfbakken'
De universiteitsraad kraakt een onderzoek van het college van bestuur naar het functioneren van studieadviseurs. Het ontbreekt aan input van studenten en van de studieadviseurs zelf.
donderdag 1 februari 2018

Eind 2015 stelden studentenpartij ONS en personeelspartij UB een notitie over studieadviseurs op. Aanleiding waren klachten van studenten, onder andere bij de rechtenfaculteit, over studieadviseurs. Er zouden bijvoorbeeld lange wachttijden zijn.

De raad vroeg het college van bestuur toen om een onderzoek naar de studieadvisering op de universiteit. Het college gaf het universitaire onderzoekscentrum ICLON opdracht om een enquête te doen. De resultaten werden maandag tijdens de universiteitsraad besproken.

Volgens het college blijkt dat er geen ‘specifieke knelpunten naar voren komen’ uit het onderzoek. Ook is het aantal studieadviseurs ten opzichte van het aantal studenten van 2011 tot 2017 toegenomen.

De raad is echter niet blij met hoe het onderzoek is aangepakt. ‘We zijn hier niet tevreden mee’, zei Bart van der Steen van FNV Overheid. ‘Eigenlijk is onze reactie aan het college in een zin samen te vatten: “Waarom sturen jullie ons dit rapport?”

Volgens Van der Steen heeft het college aan de faculteitsbesturen gevraagd naar het functioneren van de studieadvisering . ‘Aan de adviseurs zelf is niets gevraagd. Er is echt een kans gemist om vast te stellen wat de ervaring op de werkvloer is. En welke ideeën daar leven om te komen tot verbeteringen.’

Vertegenwoordigers van de studieadviseurs spreken regelmatig met elkaar in het zogeheten STAP-overleg. Binnenkort vergadert STAP met de directeur academische zaken Marcel Vooijs over de rapport waar de studieadviseurs zelf ook niet tevreden over zijn. De studieadviseurs zelf willen niet in Mare over het rapport geciteerd worden. Het onderzoek is niet bij alle faculteiten op dezelfde manier uitgevoerd. Soms zijn de vragen door bestuurders beantwoord. Bij andere faculteiten is er dan wel weer veel input van studieadviseurs geweest. Wat vooral ontbreekt is een onderzoek naar de afnemer van de diensten, namelijk de student.

‘Het heeft heel lang geduurd voor er uiteindelijk een onderzoek is verschenen. En nu zitten we met een halfbakken rapport’, aldus Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS.

Femke van der Meulen van studentenpartij CSL: ‘We hebben meerdere keren tegen het college gezegd: “Let erop dat je bij de studieadviseurs uitkomt.” Daar is niets mee gedaan.’

Van der Steen: ‘De adviseurs zijn echt gevallen over zinnen uit het rapport als: “De faculteiten geven aan dat de omvang van de formatie voldoende groot is om de taken te kunnen uitvoeren, een aantal specifieke knelpunten daargelaten. De faculteiten geven aan dat afwezigheid van studieadviseurs zonder problemen wordt opgevangen door collega’s of door tijdelijke uitbreiding van formatie.” 

‘Het is anekdotisch maar ik geef het toch graag mee’, ging Van der Steen verder. ‘Ik werk zelf bij het instituut geschiedenis, waar in een korte periode twee van de vier studieadviseurs overwerkt raakten. Een van de twee werd pas na een maand vervangen. En die andere überhaupt niet.’ Tijdens de raadsvergadering op 12 februari zal het college reageren op de kritiek.VB