Nieuws
Diep in het rood door de energie­crisis: ‘Er moeten gaten worden gedicht’
De hoge energiekosten raken de universiteit hard, blijkt uit de begroting voor de periode 2023-2027. Komend jaar schiet de universiteit bijna 22 miljoen euro in de min.
Vincent Bongers
donderdag 1 december 2022
Beeld Schot

In de begroting staat dat ‘dit jaar de prijsstijging van energie vanwege vaste contracten nog enigszins beperkt is’. In de komende begrotingsperiode ‘eindigen de vaste contracten en dient de prijsstijging opgevangen te worden’.

Er zijn meer pijnlijke zaken waar de universiteit mee te maken krijgt. ‘Ook de prijzen van bouwmaterialen staan onder druk. Dit heeft een prijsopdrijvend effect voor de vastgoedprojecten die de universiteit de komende jaren nog wil uitvoeren.’

Deze stijgende kosten leiden in 2023 tot een negatief resultaat van rond de 22 miljoen euro. Het college heeft besloten de gestegen energiekosten niet op te vangen door minder geld aan de faculteit en afdelingen over te maken, maar door uit de reserves te putten.

Er zijn ook positieve zaken op te merken in het stuk. Niet alleen komen er starters- en stimuleringsbeurzen van het ministerie. ‘De universiteit ontvangt jaarlijks een bedrag van 29 miljoen euro voor deze beurzen.’ De overheid financiert ook nog de zogeheten sectorplannen, dat levert de universiteit ongeveer 19 miljoen euro per jaar op.

De universiteitsraad maakt zich zorgen. Niet alleen is er ‘door de hoge energiekosten de komende jaren sprake van een negatief resultaat’, zei Victor van der Horst van studentenpartij PBMS. ‘In de begroting staan ook zogeheten taakstellingen.’ Dat zijn bedragen waar nog geen dekking voor is. ‘In 2026 moet er bijvoorbeeld ergens nog 16,5 miljoen euro worden gevonden, voordat de begroting kloppend is. In de kadernota (de universitaire financiële plannen voor de lange termijn, red.) moet staan hoe die gaten worden gedicht.’

‘In 2026 moet er nog 16,5 miljoen euro worden gevonden, voordat de begroting kloppend is’

Zorgen zijn er ook over de ‘hoge externe inhuur van personeel’. Patrick Klaassen van personeelspartij UB: ‘Ik werk bij het bestuursbureau en we huren gigantisch veel extern personeel in. De vraag aan het college is wel om dat terug te dringen door te investeren in eigen medewerkers. Eigen personeel doet nu routinematige zaken, de interessante dingen gaan extern. Die kennis loopt vervolgens de organisatie weer uit.’

De universiteit heeft overigens problemen om open vacatures in te vullen. Het is van belang dat de universiteit in ‘de context van een krappe arbeidsmarkt, haar concurrentiepositie versterkt door arbeidsvoorwaarden af te stemmen op de huidige tijdsgeest,’ zei Van der Horst.

Remco Breuker van personeelspartij LAG had ‘zijn wenkbrauwen gefronst’ toen hij las dat er in de begroting elk jaar 1,5 miljoen euro naar het bestuursbureau gaat om het nieuwe strategisch plan van de universiteit uit te voeren. ‘Dat plan heeft het bureau zelf opgesteld. Het bedrag kan mogelijk nodig zijn, maar het ziet er niet chique uit.’

Hij vond het opvallend dat er meteen geld komt als het bestuursbureau het nodig heeft. ‘Voor onderwijs komt dat altijd naderhand pas. Ik vind dat problematisch.’

Klaassen was ook kritisch op het strategisch plan. ‘Daar trekken we miljoenen voor uit, maar het leidt nooit tot verlaging van de werkdruk, zeker niet op de faculteiten. Moeten we al die dingen in het plan dan wel doen? Dat wil ik graag van het college weten.’ Op 12 december spreekt de raad met het college over de begroting.