Nieuws
Deel universiteitsraad nu alweer tegen regeling voor herkansen van voldoendes
De discussie over het herkansen van voldoendes laaide deze week weer op in de universiteitsraad. Een deel van de raad wil dat de universiteitsbrede regeling op de schop gaat, maar het college en een meerderheid van de raadsleden zien dat totaal niet zitten.
Vincent Bongers
donderdag 15 december 2022

Dit collegejaar geldt er een universiteitsbrede regeling voor het herkansen van voldoendes. Een student mag per opleiding een keer proberen een voldoende verder op te krikken. Die poging moet dan ook in hetzelfde collegejaar gedaan worden, en het hoogste cijfer telt.

De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen was woest over dit besluit. Bij de bèta’s zat er namelijk geen maximum aan het aantal herkansingen. Hun verzet leverde niets op.

Tijdens de bespreking van de onderwijs- en examenregelingen (OERen) voor collegejaar 2023-2024 kwam het tot ergernis van het college van bestuur weer tot een stevige discussie over de regeling.

Victor van der Horst van studentenpartij PBMS hield een vurig pleidooi voor de autonomie van faculteiten met betrekking tot de regeling. ‘Deze one size fits all-regeling past onze universiteit niet’, zei hij. ‘Het is een slappe eenheidsworst. De discussie over eventuele restricties op herkansen moeten op het niveau van de faculteiten gevoerd worden. We moeten niet op onze troon aan het Rapenburg de zuurstof weghalen uit het debat dat daar moet plaatsvinden.’

Van der Horst kreeg bijval van universitair hoofddocent scheikunde Ludo Juurlink (personeelspartij UB). ‘Ik ben er alleen maar blij mee als studenten voldoendes willen herkansen, dan bestuderen ze de stof nog een keer. Ik vind het verschrikkelijk dat er maar een keer kan worden herkanst.’

Het college wil echter absoluut niet tornen aan de regeling. ‘Het was een heel intensief proces van twee jaar om tot deze regeling te komen’, reageerde rector Hester Bijl.

‘We hebben hier eindeloos discussie over gevoerd en het is frustrerend dat hier nu alweer weerstand tegen is’

Het college wil rechtsgelijkheid voor alle studenten en de werkdruk verlagen. Aparte regelingen maken alles te complex, vond Bijl die wel klaar was met het debat over de herkansingen. ‘Ik denk niet dat dit een zaak is om zoveel tijd in te steken. We hebben hier eindeloos discussie over gevoerd. De medezeggenschap heeft hier ook al mee ingestemd. Het is frustrerend dat na drie maanden na invoering van deze regeling hier nu weer weerstand is.’

Een meerderheid van de raad was het eens met het college. Drie raadsleden stemden vanwege de herkansingsproblematiek tegen de OERen.

De hele raad wil wel graag dat het college een onderzoek doet naar de negatieve gevolgen van de regeling. ‘We doen dit nu drie maanden, het heeft dan ook niet veel zin om nu al een onderzoek te starten naar de consequenties’, vond Bijl. ‘We volgen het wel en gaan dit later in kaart brengen.’

Verder merkte de raad op dat tentamens wel zijn geharmoniseerd maar het verstrekken van cum laudes niet. ‘Daar speelt de kwestie van rechtsgelijkheid ook’, zei Bram Leferink op Reinink van studentenpartij ONS. Er zijn verschillen per opleidingen en de raad wil dat het college daar een inventarisatie van maakt. Want erg grote verschillen zijn niet wenselijk. Het college is het daarmee eens en gaat de verschillende cum laude-regelingen op een rijtje zetten en die vervolgens met de raad bespreken.