Nieuws
De pijn voor uit huis te zetten studenten moet worden verzacht, maar hoe?
De pijn voor de zeshonderd studenten die op straat dreigen te komen staan door het voorgestelde verkameringsbeleid, moet worden verzacht. Hoe, daar is nog discussie over.
Sebastiaan van Loosbroek
zaterdag 2 november 2019
Raadsvergadering van dinsdag 1 oktober waar ruim 30 studenten kwamen inspreken. Foto Jurriaan Duijn

Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie stedelijke ontwikkeling van de gemeenteraad. Met het voorgestelde verkameringsbeleid wil de gemeente de overlast van studenten beperken en worden verhuurders aangepakt die hun pand illegaal hebben verkamerd. Dat heeft tot gevolg dat zeker vierhonderd tot zeshonderd studenten hun kamer uit moeten en op straat dreigen te komen staan. Want hoewel verhuurders verplicht zijn alternatieve woonruimte voor hen te zoeken, is – naast de vraag of zij dit ook zullen doen – überhaupt nauwelijks opvangruimte omdat het woningtekort momenteel al 1200 woningen bedraagt.  

Vrijwel alle partijen willen dan ook dat er wijzigingen worden aangebracht in het plan zoals het er nu ligt. Over de manier waarop bestaat nog onenigheid.  

Gijs Holla (PvdA) stelde voor dat deze studenten een voorrangsregeling moeten krijgen bij Duwo, zodat zij relatief snel aan nieuwe woonruimte komen. Ook wil hij dat de komende jaren geen vergunningen meer kunnen worden verleend aan toekomstige woningen. Daarnaast moet er wat de PvdA betreft een register komen waar studenten kunnen inzien welke panden in de stad wel en niet legaal zijn verkamerd. Tot slot wil hij boetes kunnen opleggen aan verhuurders die weigeren alternatieve woonruimte voor de studenten te zoeken.   

Maarten Kersten van Partij Sleutelstad sloot zich op twee punten bij Holla aan: ook hij wil dat uit huis gezette studenten voorrang krijgen bij Duwo, evenals boetes voor illegale verhuurders die studenten niet helpen zoeken naar alternatieve woonruimte.  

'Voor deze studenten moet een overgangsregeling komen, gelijk aan de studieduur'

Maarten de Crom (VVD) vroeg zich af of verhuurders überhaupt wel alternatieve woonruimte voor de studenten kunnen vinden, omdat er al een kamertekort bestaat. Holla denkt van wel: ‘Al is het een hotel. Ze zijn verplicht alternatieve woonruimte te zoeken.’ 

Pieter van der Woerd (CU) vindt een voorrangsregeling bij Duwo niet ver genoeg gaan. ‘Voor deze studenten moet een overgangsregeling komen, wat ons betreft voor een periode van vier jaar, gelijk aan de studieduur. Daarmee bieden we de studenten zekerheid.’ Studenten zouden dan dus tot die tijd in een illegaal verkamerd moeten kunnen blijven wonen.  

Van der Woerd kreeg daarvoor onder meer steun van Harbert van der Kaap (PvdD), die hetzelfde idee had als Van der Woerd maar het anders verwoordde: hij wil een ‘uitsterfbeleid’, waarbij de studenten die nu in de illegaal verkamerde panden wonen er kunnen blijven tot zij een voor een de panden verlaten. ‘Daar tref je niet de studenten, maar alleen de huisjesmelker mee, en daar heb ik geen problemen mee’, aldus Van der Kaap. 

De Crom vindt het voorgestelde verkameringsbeleid ‘een experimenteel paardenmiddel waar je de gevolgen nog niet van kent’. De VVD valt vooral over het voorgestelde quota-beleid, waarbij nog maar 15 procent van de binnenstad, 8 procent van de wijken daarbuiten en 5 procent van de uiterste buitenwijken mag zijn verkamerd. ‘Waarom ook massaal ontkameren in wijken waar het goed gaat?’ vroeg hij zich hardop af. ‘Ik zie de noodzaak niet van stadsbrede quota, zeker niet met het huidige kamertekort.’ De Crom pleit dan ook alleen voor quota ‘in straten waar overlast de spuigaten uitloopt’. Mocht dat geen mogelijkheid zijn, wil De Crom dat er stap voor stap wordt ontkamerd.  

‘Er is ruimte voor een overgangsregeling, maar hoe langer die periode duurt, hoe meer profijt de verhuurder ervan heeft’

Een andere oplossing komt van Sander van Diepen (D66), die studenten die de dupe worden van het beleid een urgentieverklaring bij Duwo en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) wil aanbieden. Op die manier zouden studenten sneller andere woonruimte moeten kunnen krijgen. Verder wil D66 dat het quotum van 15 procent in de binnenstad wordt verhoogd naar 20 procent.  

Daarnaast vindt Van Diepen dat het aantal te bouwen studentenkamers moet worden verhoogd met 500 - bovenop de 2700 die in de planning staan - in lijn met het aantal studenten dat door het beleid op straat komt te staan.  

Discussie was er ook over het al dan niet opnemen van een hardheidsclausule in het plan, die het mogelijk maakt van wetgeving af te wijken. Holla wil dat die eruit gaat: ‘Elke verhuurder gaat daar een beroep op doen’, denkt hij. ‘Daar gaat heel veel ambtelijke capaciteit in zitten.’ 

VVD en CDA zien daar niets in. CDA-raadslid Joost Bleijie: ‘We moeten het college de ruimte geven dit toe te passen.’  

Burgemeester Lenferink reageerde dat het college gaat onderzoeken of een uitsterfbeleid een mogelijkheid is. ‘Er is ruimte voor een overgangsregeling, maar bedenk wel dat hoe langer die periode duurt, hoe meer profijt de verhuurder ervan heeft.’ Het idee om quota per straat in te stellen in plaats van per wijk of schil, raadt Lenferink af. ‘Dat is heel veel en ingewikkeld werk.’ 

Wethouder Wonen Fleur Spijker heeft toegezegd in kaart te gaan brengen welke panden wel en niet illegaal verkamerd zijn, zodat dit in de toekomst in een register is terug te vinden.  

De partijen gaan nu werken aan concrete voorstellen, waar later over zal worden gestemd.