Nieuws
D66: loten is eerlijker
Als het aan D66 ligt, mogen opleidingen weer gaan loten. Het verbod op loten, dat in 2017 wettelijk werd vastgelegd, zou tot prestatiedruk en ongelijke kansen leiden, aldus Kamerlid Jan Paternotte.
Tirza Pulleman
donderdag 13 februari 2020
Bas van der Schot

Waar plekken bij opleidingen met een studentenstop, zoals geneeskunde, voorheen verloot werden, moeten scholieren nu een heel selectieproces doorlopen: van het insturen van cv’s, motivatie- en aanbevelingsbrieven, tot het afleggen van kennistoetsen en toelatingsgesprekken.

Dat leidt volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte tot prestatiedruk en kansenongelijkheid, terwijl het verbod bedoeld was om een betere match tussen student en studie tot stand te brengen.

Minister Van Engelenhoven (D66) van Onderwijs zegde daarom in een debat op 10 februari toe voor de zomer ‘alternatieve selectie-instrumenten’ te onderzoeken.
Scholieren voelen volgens Paternotte druk omdat zij nu vanaf een jaar of veertien hard aan hun cv moeten werken om zich te verzekeren van een plek.
De ongelijke kansen ontstaan omdat een deel door deze uitgebreide procedure afziet van dergelijke opleidingen.

Er bestaan tegenwoordig zelfs trainingsbureaus die jongeren klaarstomen voor het selectieproces, maar die niet iedereen kan betalen. Hierdoor zouden vooral jongeren met een migratieachtergrond of met minder welgestelde ouders buiten de boot vallen.

'Onderzoek na onderzoek laat zien dat we hierdoor ongelijke kansen op een mooie toekomst creëren.'

Paternotte: ‘Doordat het nu verboden is om te loten, werpen veel instellingen hoge drempels op om te kunnen selecteren. Onderzoek na onderzoek laat zien dat we hierdoor helemaal geen betere studenten krijgen, maar wel ongelijke kansen op een mooie toekomst creëren.

‘Daarom willen wij het verbod op loten opheffen. Het is vervolgens aan de universiteiten en hogescholen of ze willen loten of op een andere manier selecteren.’

Aan Universiteit Leiden geldt onder andere voor de bachelor biomedische wetenschappen een selectieproces. De opleiding heeft maar plaats voor 71 studenten, en moet daardoor jaarlijks veel studenten weigeren.

De aanmelding bestaat uit twee rondes. Tijdens de eerste ronde leggen scholieren de zogeheten biomedical admission test af: een drie uur durende toets in Utrecht. Op basis van het daar behaalde cijfer mag je dan wel of niet door naar de tweede ronde: de onderwijsdag. Daarvoor schrijf je een personal statement en volg je onderwijs. De dag wordt afgesloten met nog een schriftelijke toets.

‘Wij denken dat er door deze combinatie een goede matching plaatsvindt tussen kandidaat en opleiding’, verklaart Tessa van Leeuwen, woordvoerder van het Leids Univeritair Medisch Centrum.

Hoewel de bachelor in het verleden wel met loting werkte, zal dat niet opnieuw ingevoerd worden, laat ze weten.

‘We hebben goede ervaringen met ons selectiesysteem. Het leidt tot een goede match met de aankomende student, en geeft hen goed inzicht in de structuur, benodigde kennis, attitude en vaardigheden van de opleiding. En het leidt tot lagere studie-uitval. Voor ons wegen de inspanningen ruim op tegen de voordelen.’