Nieuws
Sociale veiligheid moet beter, en wel met spoed
De universiteit heeft nog steeds problemen op het gebied van sociale veiligheid en werkdruk en wil daarom tot actie overgaan. Het college van bestuur heeft de faculteiten de opdracht gegeven om gesprekssessies te houden.
Anoushka Kloosterman
donderdag 25 november 2021

‘De sociale veiligheid binnen de organisatie moet worden verbeterd’, schrijft het college aan de universiteitsraad. Ook moet werkdruk worden verlaagd, ‘onder andere op het vlak van het maken van overuren en de taakbelasting in het onderwijs’.

‘We begrijpen met elkaar dat dit niet zomaar is opgelost. Zeker op het werkdrukaspect hebben we ook de buitenwereld nodig. Toch hebben we naar elkaar uitgesproken niet te willen wachten en spraken we af om een meer gerichte, stevigere aanpak te kiezen (...) De huidige inzet heeft tot op heden immers niet geleid tot de gewenste resultaten. Kortom, er is werk aan de winkel, met daarin een rol voor alle betrokkenen.’

Aanleiding voor de brief is een in oktober verschenen ‘Personeelsmonitor Light’. Dat is de een lichte versie van de grote monitor, die elke drie jaar wordt afgenomen onder alle medewerkers. Vanwege de coronacrisis wilde de universiteit echter tussentijds de stemming peilen.

De resultaten ‘nopen tot actie’, aldus het college. Daarom moeten faculteiten een actieplan opstellen. Deadline: januari 2022. Verder gaat de HR-afdeling ‘het voeren van open gesprekken’ organiseren, die bestaan uit ‘een aantal korte, energieke interventies die ieder team kan/gaat doen’. Vicevoorzitter Annetje Ottow trapt de campagne af met een podcast ‘rondom het belang van het open gesprek’. De aftrap was begin deze maand gepland, maar is uitgesteld. De commissie Personeel, Studentzaken & Internationalisering schrijft in het bijgevoegde advies dat de campagne ‘spoedig’ wordt gelanceerd.