Nieuws
Conflict over vice-rector lijkt gesust. ‘Maar we kunnen nog tegen stemmen’
Het college van bestuur is in de fout gegaan bij de benoeming van de nieuwe vice-rector en erkent dat de universiteitsraad wel degelijk instemmingsrecht heeft. De gang naar de geschillencommissie is afgewend, maar het college moet de raad alsnog overtuigen van de noodzaak van de extra bestuursfunctie.
Vincent Bongers
donderdag 23 mei 2024
Beeld Schot

De raad voelde zich in april ‘geschoffeerd’ door de komst van een nieuwe bestuursfunctie: vice-rector organisatieontwikkeling. Terwijl raad en college nog aan het bakkeleien waren over de functie, presenteerde de universiteit de beoogde kandidaat en voormalig FGGA-decaan Erwin Muller al op YouTube als nieuwe vice-rector.

De raad was niet overtuigd van de noodzaak van de functie, vond het takenpakket onduidelijk en stelde vooral dat het college de medezeggenschap had gepasseerd door ‘in bloedspoed’ Muller te benoemen. Verder zorgde diens salaris, zes ton in vier jaar, in een tijd van bezuinigingen voor veel wrevel.

Volgens de interne vacaturetekst, die slechts vijf dagen online stond, gaat de vice-rector zich richten op ‘de doorontwikkeling van het besturingsmodel en het versterken van de integrale beleidsvorming vanuit het bestuursbureau’. Daarnaast ‘voedt de vice-rector op proactieve wijze de bestuursagenda met strategische thema’s en prioriteitstelling’.

Een veel te vaag verhaal, aldus de raad. Het belangrijkste kritiekpunt was echter dat de raad claimde instemmingsrecht te hebben op de komst van de vice-rector. De raad liet het er niet bij zitten en stapte naar de raad van toezicht van de universiteit. Mocht daar geen oplossing uitrollen, dan zou de universiteitsraad een procedure starten bij de landelijke geschillencommissie medezeggenschap.

‘Als we het niet eens worden met het college over de invulling van de rol, dan gaat het niet door’

De raad van toezicht stelde een bemiddelaar aan die vrijdag in gesprek ging met het college en de universiteitsraad. Na deze besloten bijeenkomst, waarbij alle raadspartijen behalve LSP en Students’ Collective aanwezig waren, publiceerde de universiteit een bericht waarin stond dat er een oplossing was bereikt: het college erkent dat de raad instemmingsrecht heeft, de raad stapt niet naar de geschillencommissie en ‘Erwin Muller kan nu beginnen in zijn rol als vice-rector’.

‘Ik ben niet blij met dat bericht’, reageert universiteitsraadslid Victor van der Horst (studentenpartij PBMS). ‘Het was communicatief slecht: nu lijkt het alsof de raad al heeft ingestemd met de komst van de vice-rector en dat is niet het geval.’

Dit is pas het startpunt van een proces, aldus Van der Horst. ‘We hebben de geschillenprocedure stopgezet omdat het college de toezegging heeft gedaan dat we inderdaad instemmingsrecht hebben op deze functie. De functie moet worden opgenomen in het beheers- en bestuursreglement van de universiteit, en daar hebben we instemmingsrecht op.’

Stemmen

De raad gaat daar waarschijnlijk maandag 27 mei tijdens de universiteitsraad al over stemmen, want het college komt deze week al met een voorstel voor het aanpassen van het reglement. ‘We hebben alleen afgesproken hoe we het proces nu gaan invullen. We moeten het nog gaan hebben over of we deze functie überhaupt willen.’

‘Het college heeft toegegeven dat er dingen fout zijn gegaan’, zegt Timothy de Zeeuw van personeelspartij LAG. ‘De functie blijft bestaan tot we er een besluit over hebben genomen. Als we het uiteindelijk niet eens worden met het college over de invulling van de rol, dan gaat het niet door.’

De bezwaren van de raad tegen de functie zijn namelijk nog niet weggenomen. ‘Het hangt er vanaf waar het college nu mee gaat komen. Wat wordt het precieze takenpakket? Hoe gaat de vice-rector de problemen oplossen die het college aankaart? Dat moeten we allemaal nog maar zien.’

Patrick Klaassen van personeelspartij UB is het daarmee eens: ‘Het college moet dat echt nog steeds uitleggen.’ Volgens hem is het echter niet waarschijnlijk dat de vice-rector alsnog helemaal wordt geschrapt en dat Muller dan geen functie meer heeft. ‘In principe kunnen we nog tegen stemmen. Ik schat in dat dat niet gaat gebeuren. Er is geen meerderheid in de raad die het hele proces opnieuw wil doen of de functie wil opheffen.’

Floppen

Raadsvoorzitter Pauline Vincenten meldt dat ‘het in theorie nog mogelijk’ is dat de vice-rector het niet haalt. ‘Maar een ruime meerderheid in de raad wil dat de functie blijft en dat Erwin Muller die invult. De raad heeft er vertrouwen in dat het college voldoende informatie zal geven over de functie en het takenpakket.’

Mocht de instemmingsprocedure alsnog floppen en eindigen in een geschil ‘dan staat voor deze nieuwe kwestie de weg naar de Landelijke Geschillencommissie Medezeggenschap open’, staat er in de lijst van afspraken tussen college en raad.
‘Het college zal ook excuses maken over het feit dat ze de medezeggenschapsprocedure niet goed in acht heeft genomen’, zegt Klaassen. Inmiddels is het bericht van 17 mei geüpdatet met de tekst: ‘Het spijt het college dat de universiteitsraad niet tijdig is meegenomen in de procedure.’