Nieuws
College wil beurs- en buitenpromovendi geen stemrecht geven
Het college wil niet dat beurs- en buitenpromovendi kiesrecht krijgen, omdat deze PhD-kandidaten dan mogelijk arbeidsrechtelijk als werknemer worden gezien. De universiteitsraad is kritisch. ‘Ik vind het een schande dat we er zo over praten.’
Vincent Bongers
donderdag 28 maart 2024

Beurs- en buitenpromovendi mogen niet stemmen in de universitaire verkiezingen en kunnen zich ook niet verkiesbaar stellen. De universiteitsraad en de zogeheten taskforce beurs- en buitenpromovendi zouden dat graag anders zien.

De taskforce deed de aanbeveling om te onderzoeken of deze promovendi wel mogen gaan stemmen. ‘Het gaat om een grote groep onderzoekers, die (deels) van dezelfde voorzieningen gebruikmaakt als de werknemer-promovendi en voor wie grotendeels hetzelfde beleid geldt, maar die er geen stem in heeft’, is de redenatie.

Het college kan volgens de Wet op het hoger onderwijs bepalen ‘dat groepen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst of op grond van een inschrijving als student aan de universiteit zijn verbonden, worden aangemerkt als personeelsleden of studenten.’

Toch ziet het college het niet zitten om het kiesrecht te regelen.

stemrecht is onwenselijk

‘Het is onwenselijk om beurs- en buitenpromovendi als personeelsleden aan te merken omdat zij daarmee (zeer waarschijnlijk) succesvol in een juridische procedure kunnen betogen dat zij een arbeidsovereenkomst met de universiteit hebben.’
Het is dan ook ‘onwenselijk om de mogelijkheid te creëren voor promovendi zonder arbeidsovereenkomst om lid te worden van of kiesrecht te krijgen voor de universiteitsraad.’

Want het is dan ‘moeilijk te verdedigen dat de universiteit deze groep promovendi niet als personeel beschouwt. Als blijkt dat deze personen een arbeidsovereenkomst hebben, zijn de gevolgen groot.’
De universiteit moet dan mogelijk ‘achterstallig loon, achterstallige werkgeverslasten en ontslagbescherming’ gaan betalen.
Er komt dan ook geen kiesrecht voor promovendi zonder arbeidsovereenkomst. Het college wil wel graag met de raad ‘nadenken over mogelijke alternatieven’.

Max van Haastrecht van personeelspartij PhDoc wil zich daar niet bij neerleggen. ‘De voornaamste motivatie om het niet in te voeren is dat het college risico’s op het gebied van arbeidsrecht ziet. Er zijn echter universiteiten die wel kiesrecht toekennen aan beurspromovendi: namelijk de Universiteit Utrecht en Tilburg University.’

Scherper verwoorden

‘Nu is het in ons conceptadvies aan het college over deze kwestie net alsof we zeggen: “Bedankt voor de moeite, jammer dat er geen kiesrecht is. We kijken wat er verder mogelijk is.” Maar er is in 2015 al een keer door het toenmalig college beloofd aan de raad om de medezeggenschap van deze groepen te verbeteren.’

Tot resultaten leidde dat niet, constateerde Van Haastrecht. ‘Die belofte is niet nagekomen. Ik vind dat we dit onderwerp nog eens kritisch moeten bespreken met het college. Wat gaan we wél doen om deze promovendi meer te betrekken bij de medezeggenschap? Ik vind het een schande dat we er zo over praten. We moeten dit scherper gaan verwoorden.’

Timothy de Zeeuw van personeelspartij LAG was het daarmee eens. ‘Wij ondersteunen PhDoc van harte.’ Ook andere partijen willen druk op het college zetten om meer inspraak te regelen voor deze groepen.