Nieuws
Het bsa gaat weer omlaag, maar ‘steeds versoepelen is niet te rechtvaardigen’
Het bindend studieadvies wordt vanwege corona wederom verlaagd van 45 naar 40 studiepunten. De universiteitsraad is kritisch. ‘Studenten die vorig jaar mochten blijven, merken nu dat ze het niveau niet aankunnen.’
Vincent Bongers
dinsdag 25 januari 2022

De universiteiten hebben gezamenlijk besloten om het bindend studieadvies (bsa) vanwege de pandemie te versoepelen. Binnen universiteitenkoepel UNL is afgesproken dat het advies dit collegejaar met 10 tot 15 procent zal worden verlaagd, net zoals vorig jaar.

Binnen deze bandbreedte kiest het Leidse college van bestuur voor een verlaging van 45 naar 40 studiepunten, en voor deeltijders van 30 naar 25. Volgens het college ‘is gebleken dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, en dat wordt versterkt door de lockdowns’.

Opleidingen krijgen daarnaast de mogelijk om de regels van het bsa aan te passen als dat nodig is. Verder is er altijd de mogelijkheid voor de examencommissie om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen. Er zijn ook studies die samen met TU Delft en het Erasmus worden aangeboden. Daar geldt ‘in afstemming met deze twee universiteiten een andere afspraak voor’.

one-size-fits-all-aanpak

Uit onderzoek van de universiteit bleek dat de laatste lichting studenten van 2020/21 minder vaak een negatief advies kreeg, namelijk 12 procent, dan de groep studenten van twee jaar eerder. Toen ontving 15 procent een negatief bsa.

‘Elk jaar het bsa verlagen is geen wenselijke situatie’

De universiteitsraad is akkoord met de versoepeling, maar toch klonk er maandag kritiek van leden die de verlaging niet zien zitten. ‘Ik ben helemaal geen voorstander van deze constructie’, zei Jaap de Witte (personeelspartij FNV), studiecoördinator bij geschiedenis. ‘Studenten die vorig collegejaar door het lagere bsa verder zijn gekomen merken nu dat ze het niveau niet aankunnen. Ze zijn gebleven, terwijl ze in een normale situatie iets anders zouden zijn gaan doen.’

Er waren meer zorgen in de raad. ‘Dit is een zware situatie voor studenten’, vond Remco Breuker (FNV). ‘Deze maatregel is aan de ene kant best sympathiek, maar aan de andere kant schuif je op deze manier alleen de problematiek maar voor je uit. Dit is een one-size-fits-all-aanpak die ervoor zorgt dat we de problemen de komende jaren moeten opruimen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen.’

Verlenging

In bepaalde gevallen kan versoepeling werken, vond Breuker. ‘Maar dat zou ik graag overlaten aan de studiecoördinator en de examencommissie.’ Laat de UNL liever lobbyen bij het kabinet voor een jaar verlenging van de studietijd, stelde hij voor. ‘Daar heb je echt wat aan.’

Rebekka van Beek van studentenpartij PBMS was het ermee eens dat de versoepeling de kwaliteit van de studies onder druk zet. ‘Elk jaar het bsa verlagen is geen wenselijke situatie.’ Mocht de coronaproblematiek blijven aanhouden ‘dan is steeds versoepelen niet te rechtvaardigen’.

Van Beek wil net als Breuker op zoek naar een structurele oplossing. ‘Binnen de UNL mag daar meer over worden gesproken. We moeten het er ook met het college over hebben.’