Nieuws
Beurspromovendi blijven voorlopig
Minister Van Engelshoven van hoger onderwijs ziet geen reden om het experiment met beurspromovendi stop te zetten. Drie partijen in de Tweede Kamer hadden daar om gevraagd, omdat zij vinden dat deze promovendi onrechtvaardig worden behandeld.
Vincent Bongers
donderdag 23 januari 2020
Foto Rijksoverheid

Onlangs schreven Groningse beurspromovendi een manifest waarin ze opriepen om met het experiment met beurspromovendi te stoppen. Beurs- of studentpromovendi zijn geen werknemers maar studenten. Om hen aan te stellen is minder geld nodig. Deze bursalen krijgen namelijk geen salaris maar een beurs.
Sinds 2016 mogen universiteiten bij wijze van experiment beurspromovendi aanstellen. Veel belangstelling was daar niet voor. Alleen Erasmus Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doen mee. De RUG stelde er zelfs honderden aan.

De Groningse beurspromovendi eisen nu dat het experiment per direct stopt. De huidige bursalen krijgen daarnaast een reguliere promotieplek, is een andere eis. Daar hebben ze immers recht op, want ze doen hetzelfde werk als gewone promovendi, vinden de beurspromovendi.

Naar aanleiding van het manifest stelden GroenLinks, D66 en PvdA Kamervragen aan minister Van Engelshoven van Onderwijs. De partijen wilden weten of de minister bereid is ‘het experiment met beurspromovendi per direct stop te zetten en beurspromovendi te compenseren voor hun gederfde inkomsten ten opzichte van werknemerpromovendi.’

Van Engelshoven is dat echter niet van plan. ‘Ik kan het experiment beëindigen indien het ernstige nadelige effecten heeft op het onderzoeksklimaat bij universiteiten’, schrijft de minister. Uit een ‘tussenevaluatie’ blijken die negatieve effecten niet. Uit de eindevaluatie in 2021 zal blijken of de gestelde doelen van het experiment zijn behaald.

De partijen stellen ook dat beurspromovendi vaak onderwijs geven, en ‘daar in sommige gevallen zelfs toe gedwongen worden.’ Dat terwijl deze promovendi juist zijn aangesteld om onderzoek te doen.

Volgens Van Engelshoven willen veel studentpromovendi juist doceren, maar van ‘een verplichting om onderwijs te verzorgen, mag geen sprake zijn.’ De minister heeft de RUG opgeroepen ‘om onverminderd in te zetten op het informeren van de supervisors over de regels omtrent het promotieonderwijs.’