Nieuws
Bèta’s zijn boos omdat ze minder voldoendes mogen herkansen
De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) is boos dat vanaf komend collegejaar de mogelijkheid tot het herkansen van voldoendes sterk wordt ingeperkt. De universiteitsraad wil de faculteit tegemoetkomen en stelt een compromis voor.
Vincent Bongers
donderdag 2 december 2021

Opleidingen hebben zogeheten onderwijs-en examenregelingen (OERen). Daarin staan alle rechten en plichten die studie en studenten hebben. Het college van bestuur en de universiteitsraad stellen elk jaar het model-OER vast. Dat is leidend voor de opleidingen.

In het model voor het collegejaar 2022-23 staat een bepaling die voor de nodige problemen zorgt. Die heeft betrekking op het herkansen van voldoendes, dat nu universiteitsbreed wordt geregeld. Een student mag één voldoende herkansen per opleiding en dan telt het hoogst behaalde resultaat.

Tot nu toe is dat per faculteit verschillend geregeld. Rechten heeft zeer strenge regels om zo een stormloop van herkansers te voorkomen en docenten overwerk te besparen. Daar is de regel dat het laatst behaalde cijfer telt. Dat obstakel vervalt dus volgend collegejaar. FWN heeft juist geen restricties op het aantal herkansingen voor voldoendes, en de faculteit verzet zich dan ook tegen de beperkende bepaling.

Verzet

De faculteitsraad stuurde een brief naar de universiteitsraad met het verzoek om het herkansingsartikel aan te passen: geef een student ‘minimaal’ eenmaal de gelegenheid om een voldoende te herkansen.

Die mogelijkheid heeft de raad echter afgewezen. Als er ‘minimaal’ staat in het artikel dan kunnen studenten bij andere faculteiten zich daarop beroepen en ook om meer herkansingen vragen. Daarnaast is gelijkheid ook belangrijk. Een deel van de raad vindt het niet rechtvaardig dat een student bij de ene faculteit meer mag herkansen dan bij een andere.

'Wat is een paper eigenlijk?'

De raad gaat mogelijk een compromis voorstellen waarin de faculteiten de mogelijkheid krijgen om studenten een, twee, of drie herkansingsgelegenheden te geven. Maar ook dit is nog niet zeker. Want het was juist de bedoeling om de regeling te harmoniseren, mede ook om de werkdruk te verlagen. Dat principe wordt dan met het compromis weer losgelaten. Het is ook nog onduidelijk of het voorstel praktisch haalbaar is en of het college ermee in wil stemmen.

Papers herkansen

Nog een probleem: veel vakken hebben een paper als examen, en die vallen niet onder de herkansingsregeling. De raad zou graag zien dat studenten wel papers kunnen herkansen die met een voldoende zijn beoordeeld. Maar ook dat is niet eenvoudig. De papers zijn ‘praktische oefeningen’, een categorie in de OERen waaronder ook scripties en onderzoeksopdrachten vallen. Bovendien lijkt er geen juridische definitie te bestaan van wat een paper is. Op 6 december praat de raad met het college over de herkansingen.