Nieuws
Bestuurslid Quintus treedt af na seksueel wangedrag
Een bestuurslid van studentenvereniging Quintus doet tijdelijk afstand van zijn functie naar aanleiding van seksueel wangedrag bij drie vrouwen. Dat bleek gisteravond op de algemene ledenvergadering (ALV). Aanleiding voor de ingelaste vergadering was een ingezonden stuk, ondertekend door de herendisputen Sjap Eisjedies, Amigos en Olympus en damesdisputen Vampierelles en JoJo, waarin ze het seksueel wangedrag van het bestuurslid aan de kaak stellen. Verschillende leden zouden door hem zijn dronken gevoerd, meegenomen naar de commissiegangen en aangerand. Volgens de schrijvers wilden de meeste van hen uit angst of schaamte echter geen getuigenis afleggen.
woensdag 27 juni 2018

Een lid van damesdispuut Vampierelles durfde dat wel: in de brief verklaart zij door het bestuurslid te zijn aangerand, toen ze op een afstudeerborrel met hem aan de praat raakte en vervolgens naar de commissiegangen liep. Daar gingen ze een ruimte in, waarna het bestuurslid achter haar de deur dichtdeed.

'Hij begon mij te regelen, wat ik niet wou, maar ik kon er niet zo veel tegen doen, want hij duwde me de hele tijd tegen de muur zodat ik niet weg kon. Hij zat ook de hele tijd aan mijn billen en borsten en probeerde onder mijn rokje te komen. Uiteindelijk heb ik maar mijn nummer gegeven om van hem af te komen en toen ben ik door de nooduitgang naar buiten weggevlucht.’

Naderhand besloot ze het incident niet te melden, omdat ze toen nog geen lid van Quintus was, de dader op dat moment nog geen bestuurslid was en omdat ze het voor zichzelf probeerde weg te redeneren met de gedachte dat het ‘misschien gewoon een gekke uitspatting van een dronken gefrustreerde gast’ was, zo beschrijft ze in de brief.

‘Maar nu denk ik: als ik toen wel iets gedaan had waren er misschien geen andere meisjes door hem lastig gevallen. Het was ongewild, en had dus helemaal niet moeten gebeuren. En het feit dat wij als vereniging gerepresenteerd worden door iemand die ongewenste intimiteiten bij verenigingsleden uitvoert is beschamend en ronduit walgelijk´, zo verklaart ze in de brief.

Ten overstaande van bijna tweehonderd aanwezige leden gaf het bestuurslid dinsdagavond toe drie vrouwen onheus te hebben bejegend. Volgens een bron heeft hij zijn excuses aangeboden aan de betreffende vrouwen en heeft hij de aanwezige leden gevraagd hem te vergeven. Ondanks dat, voelde hij zich naarmate de ALV vorderde genoodzaakt tijdelijk terug te treden uit zijn functie.

Het bestuur van Quintus wilde dinsdagavond en woensdagochtend niet telefonisch op vragen reageren. In de loop van de middag volgt een reactie per mail.

UPDATE (12:40): Het bestuur laat weten het in de brief beschreven incident niet te kennen. Twee eerdere gevallen waren wel al bekend. Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die zowel de incidenten als het handelen van het bestuur gaat onderzoeken.

Persbericht A.L.S.V. Quintus n.a.v. ingezonden brief ledenvergadering 27-6-2018

Wij zijn geschrokken van de inhoud van de brief die ons gisteren een uur voor de ledenvergadering onder ogen is gekomen. In de brief wordt gesproken over een incident van ongewenst, intimiderend gedrag waarbij een vrouwelijk lid van onze vereniging alsmede een bestuurslid betrokken was. Dit incident heeft voor het huidige bestuursjaar plaatsgevonden en was bij het bestuur niet bekend.

In de brief wordt tevens gesproken over twee andere incidenten, deze waren wel bekend bij het bestuur. Namelijk eind september zijn deze bij het Bestuur aangekaart. Toentertijd is het Bestuur met de twee vrouwelijke leden en het desbetreffende bestuurslid in gesprek gegaan. De twee vrouwen gaven aan dat het voor hen goed afgehandeld was en de betrokken personen zijn daarna op goede voet verder gegaan. Het Bestuur heeft in dat vertrouwen geen verdere acties ondernomen.

Een onafhankelijke commissie zal gevraagd worden onderzoek te doen naar de in de brief genoemde incidenten en het handelen van het Bestuur. Het desbetreffende bestuurslid heeft tijdens de ledenvergadering waarin dit is besproken zelf besloten op non-actief gesteld te willen worden, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Wij willen graag benadrukken dat wij er voortdurend naar streven om een vereniging te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen. Vanuit dit perspectief vinden wij het van belang om gehoor te geven aan eenieder die het gevoel heeft niet op deze manier behandeld te worden en nemen dit bericht dan ook zeer serieus.