Nieuws
Bestuur wil meer data van studenten en docenten
De universiteit gaat studenten en medewerkers naar persoonlijke gegevens als geaardheid en etniciteit vragen.
Vincent Bongers
donderdag 15 februari 2024

Het college van bestuur wil discriminatie effectiever bestrijden en gelijke kansen bevorderen, en wil daarom meer informatie over de achtergrond van medewerkers en studenten. Het kan gaan om data als geaardheid, etniciteit, beperkingen en sociale klasse. Het idee is om de personeelsmonitor uit te breiden met vragen en er komt een inclusiemonitor voor studenten, die is verplicht door het ministerie van Onderwijs.

Het invullen is vrijwillig en de gegevens zijn geanonimiseerd. ‘Ook worden de gegevens op hoog niveau geaggregeerd, zodat de data niet herleidbaar is tot personen en groepen’, zei collegevoorzitter Annetje Ottow maandag tijdens universiteitsraadsvergadering.

De raad maakte zich namelijk zorgen over de privacy bij het binnenhalen van deze gevoelige informatie. Dat snapte Ottow. ‘Uiteraard vinden wij het ook heel belangrijk dat dit goed gebeurt. We voldoen aan alle privacy-eisen.’

Patrick Klaassen van personeelspartij UB verzet zich tegen het vragen naar de persoonlijke data. ‘Mijn fractie vindt dit een uitermate slecht plan. Het zijn de meest gevoelige gegevens die er zijn. Seksuele voorkeur. Geloof misschien? Straks ook politieke voorkeur? Dit is een hellend vlak. Er zijn geen problemen in de organisatie die deze aanpak rechtvaardigen.’

Inclusie en diversiteit

Een half jaar geleden hebben we een heel debat gehad over #cameragate, memoreerde hij. ‘Toen concludeerden we dat de slimme camera’s van de muur moesten omdat we geen bijzondere persoonsgegevens van mensen in universiteitsgebouwen binnen wilden halen. Nu gaan we gevoelige persoonlijke data opvragen.’

Ella Picavet van studentenpartij DSP vond de houding van UB vreemd: ‘Ik vind het zeer zorgelijk dat UB het idee heeft dat er geen problemen zijn. En dat de camerakwestie eenzelfde soort onderwerp is als een vragenlijst. Uit de personeelsmonitor en landelijke data blijkt dat er mensen nog steeds gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld op basis van gender. Je mag met alle liefde “nee” zeggen als je geen vragen wil beantwoorden.’

‘Wij ontkennen helemaal niet dat er op bepaalde plekken problemen zijn’, reageerde Klaassen ‘Alleen dit is niet het juiste instrument. We zijn helemaal voor inclusie en diversiteit. Alleen via de dialoog binnen afdelingen en opleidingen kun je dit aanpakken.’

Volgens Picavet is dat niet genoeg. ‘De dialoog gaan we al aan. Het doel is evidence based beleid om zaken die mis zijn in de organisatie aan te pakken.’

‘Het is cruciaal dat we dit gaan doen,’ vond ook Ottow, en een meerderheid in de raad is het daarmee eens.