Nieuws
Bestuur Sociale Wetenschappen wil werkgroepen tegen werkdruk
De faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) wil de werkdruk onder docenten verminderen. Om erachter te komen hoe wil het faculteitsbestuur een werkgroep organiseren waar docenten hun ideeën kunnen delen met het bestuur.
Mark Reid
donderdag 25 mei 2023
Beeld Bas van der Schot

Tijdens de faculteitsraadsvergadering bleek dat sommige raadsleden nog wel wat aanmerkingen hadden op dat plan. ‘Ik vind het ontzettend goed dat er over werkdrukvermindering wordt nagedacht’, zei personeelsraadslid Kiki Zanolie tijdens de vergadering. ‘Maar wat ik lastig vind is dat we op zoek gaan naar plannen om ruimte te creëren voor docenten, maar waar halen die docenten daar tijd voor vandaan?

‘Mensen zitten al aan de top van hun kunnen en hebben geen ruimte voor nog een werkgroep. Juist de docenten die al zijn afgehaakt gaan hier niet aan meedoen. Ik denk dat als je dit zo rondstuurt je veel boze docenten over je heen krijgt.’

Tegen de haren in

Het faculteitsbestuur gaf hierna toe dat het nog wat bedenkingen had over de uitvoering. ‘Het idee is al een paar maanden oud, maar als jullie denken dat dit mensen tegen de haren instrijkt moeten we er misschien nog eens over nadenken’, zei portefeuillehouder onderwijs
Kristiaan van der Heijden. ‘We willen niet dat dit plan werkdrukverhogend is, daar willen we juist iets aan doen. Maar we moeten wel in gesprek. We willen in zo’n bijeenkomst ook juist docenten bereiken die voor zichzelf de lat hoog leggen. Niemand verwacht dat je tien hoorcolleges en zes werkgroepen doet per week. De docenten die dat verwachten van zichzelf kunnen we bij die bijeenkomst een beetje meenemen.’

Raadslid Jan Jansen deelde de kritiek op het plan en vroeg zich af of er geen informelere manier was om ideeën van medewerkers te verzamelen: ‘Er lopen hier zo veel mensen rond met ideeën dat er vast wel een paar tussen lopen die iets heel slims hebben bedacht. Misschien werkt het ook als je de vraag zo maar in de gemeenschap gooit, met iets van een ouderwetse ideeënbus. Of kan Mare een wedstrijd uitschrijven?’

Lunchen

Studentlid Lotte Honselaar stelde voor dat het faculteitsbestuur met medewerkers ging lunchen, althans voor zover die nog tijd hebben om een lunchpauze te houden.

Decaan Paul Wouters was positief over de plannen vanuit de raad: ‘Een vliegende brigade werkdrukvermindering? Ik wil daar best aan meedoen. We willen weten waar mensen energie van krijgen en geïnspireerd door raken. We gaan kijken hoe we dat het beste kunnen doen voordat we deze sessies gaan organiseren.’