Nieuws
Aanpak werkdruk schiet flink tekort
Het college van bestuur is op de vingers getikt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit een inspectie naar de werkdruk, uitgevoerd in september, blijkt dat de universiteit op twee punten de zaken niet op orde heeft.
donderdag 30 november 2017

De inspecteurs stellen vast dat er naar aanleiding van de resultaten uit de universitaire personeelsmonitor 2015 op verschillende universiteitslocaties maatregelen zijn getroffen om de werkdruk te verlagen.

De universiteit heeft echter nagelaten om een overkoepelend plan van aanpak op te stellen ‘waardoor de maatregelen niet zo goed mogelijk verankerd zijn in het algemene beleid en de bestaande processen binnen de universiteit Leiden’, staat in een brief van het ministerie aan de universiteit van 29 september. De maatregelen worden niet gestructureerd uitgevoerd, zijn niet doeltreffend en de aanpak van de werkdruk wordt niet afdoende geëvalueerd waardoor het effect onduidelijk blijft.

De universiteit schiet dus tekort in de beheersing van de werkdruk, aldus het ministerie, en dat is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Onderzoek
Het college van bestuur moet scherper in de gaten gaan houden waar werkdruk een risico is en in welke mate. Mocht vervolgens blijken dat het bij bepaalde afdelingen fout dreigt te gaan, dan moet er een ‘verdiepend werkdrukonderzoek’ worden uitgevoerd, dat inzoomt ‘op de achterliggende oorzaken en resulteert in een plan van aanpak, waarin de beheersmaatregelen worden opgenomen’, aldus de inspecteurs. Mocht vervolgens uit een evaluatie blijken dat het plan niet heeft geholpen, dan moet de hele anti-werkdrukcyclus opnieuw worden uitgevoerd.

De universiteit gaat ook op een ander punt in de fout. ‘Aan het personeel is geen voorlichting gegeven over welke soort agressie- en geweldsincidenten gemeld dienen te worden, waardoor daartoe in aanmerking komende incidenten niet worden gemeld.’ Ook dat is een overtreding. De universiteit moet hierover met haar medewerkers duidelijk afspraken maken.

‘De universiteit neemt werkdruk en klachten over werkdruk van medewerkers uiterst serieus’, reageert universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘Het beleid en gegevens over tot wie medewerkers zich kunnen wenden en waar incidenten gemeld kunnen worden is op de website terug te vinden, de infrastructuur is op orde. De inspectie heeft dit ook geconstateerd en zegt alleen dat er geen gestructureerd geheel van al deze maatregelen is gemaakt. We werken aan een “plan van aanpak”, rekening houdend met de opmerkingen van de inspectie.’

De universiteit heeft negen maanden om te voldoen aan de eis.. ‘Daarna kan de inspectie nog een onderzoek doen, en als dan blijkt dat we het niet goed genoeg doen kan een maatregel worden opgelegd.’

Door Vincent Bongers