Achtergrond
Buiten roken straks verboden
Over twee jaar is het afgelopen met roken op universiteitsterrein. Dat blijkt uit een memo van het college van bestuur. Vanaf 1 januari 2021 moet de Universiteit Leiden volledig rookvrij zijn. Het college wil in drie fasen de sigaret geheel in de ban doen. Nu staan er bij verschillende gebouwen van de universiteit, bijvoorbeeld bij het Kamerlingh Onnes en het Lipsius, rokers bij de ingang. Nog dit jaar moet daar een einde aan komen. Bij elke ingang komt er een rookvrije ruimte van tussen de twintig en dertig meter.
maandag 4 februari 2019
SCHOT

In 2020 verdwijnen de rookruimten in de universiteitsgebouwen. Wel zijn er dan nog ‘aangewezen delen’ van het terrein rond die gebouwen waar de rokers heen kunnen. Maar vanaf 1 januari 2021 wordt de roker nog verder naar buiten geduwd. Het college voert dan een rookverbod voor alle terreinen en parkeergarages van de universiteit in.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft ook een beleid waarbij roken in stappen wordt teruggedrongen.

De inpandige rookruimtes gaan op één na dicht. Rond de entree is een rookvrije zone, gemarkeerd door een blauwe lijn. Het plan is om het gehele LUMC-terrein rookvrij te maken.

Dat verbod geldt dan ook voor het Poortgebouw en het gebied tussen het ziekenhuis en het Poortgebouw, met uitzonderingen van de fietspaden op dit terrein.

Het college anticipeert met het rookbeleid op de plannen van het kabinet. In het onlangs gesloten Nationaal Preventieakkoord staat dat in 2020 alle schoolterreinen van het basis-, voortgezet en mbo-onderwijs rookvrij moeten zijn.

‘Of dit gebod ook wordt ingevoerd voor hbo en wo is nog niet duidelijk’, schrijft het college. ‘Wel is het de bedoeling dat de rookruimten in rijksgebouwen en bedrijven in 2023 dichtgaan.’ Mocht dat niet vrijwillig gebeuren dan komt het kabinet met wetgeving om dit alsnog af te dwingen.

De universiteit wil met een positieve aanpak mensen proberen te bewegen zich aan de regels te houden, aldus de memo. ‘Dus “Dank u voor het niet roken binnen de blauwe lijn” in plaats van borden met sigaret, sigaar en pijp met een rode rand en een kruis erdoor. Dat wil zeggen dat gewerkt wordt met handhaven vanuit de wenselijkheid van een rookvrije omgeving in plaats van sancties.’

De universiteit vindt het ook bij haar verantwoordelijkheid horen om medewerkers en studenten te beschermen tegen de sigaret en rokers zo ver mogelijk van de ingang van de gebouwen te verbannen. ‘Roken heeft impact op de omgeving. Dat legitimeert dat de werkgever zich met een rookverbod begeeft in de particuliere gewoontes van de medewerkers.’

Het college merkt ook nog op dat het opheffen van rookruimtes kan helpen jongeren ‘minder te triggeren’ een sigaret op te steken.

Rokers die nu toch echt willen stoppen krijgen nog een aansporing. In de memo stelt het college dat het een verslaving is die ‘beschouwd kan worden als een ziekte die behandeld zou moeten worden.’ Verzekeraar Zorg en Zekerheid, waar de universiteit een collectief contract mee heeft, vergoedt vanuit de basisverzekering een stoppen-met-rokenprogramma.