Nieuws
Verenigingen krijgen €200.000 compensatie voor energiekosten
De gemeente zet 200.000 euro opzij om verenigingen de winter door te helpen. Dat heeft de gemeenteraad besloten.
Emiel Beinema
donderdag 24 november 2022

De raad merkt op dat voor veel verenigingen de energiekosten sterk oplopen. Tegelijkertijd willen ze graag investeren in verduurzaming. Om te voorkomen dat de verduurzamingsplannen sneuvelen als de verenigingen teveel geld kwijt zijn aan hun energierekening, springt de gemeente bij.

‘Tijdens corona zagen we dat het vreselijk was dat verenigingen dicht gingen’, zegt Mitchell Wiegand Bruss van Studenten voor Leiden (SvL). ‘Dat moeten we niet nog eens hebben. Studenten gaan nu juist naar de universiteit omdat het daar warm is en naar de sportschool om te douchen. Dan hebben de verenigingen ook een belangrijke functie.’

De subsidie is niet alleen bedoeld voor studentenverenigingen, maar voor alle verenigingen in Leiden. Die kunnen het geld gebruiken om de energierekening te betalen of te investeren in duurzaamheid. De precieze voorwaarden en de uitvoering laat de raad nu aan het college van burgemeester en wethouders.

Maatwerk

Eigenlijk vindt de gemeente deze compensatie een taak voor het Rijk: als die later toch nog met een regeling komt, moeten de verenigingen het geld aan de gemeente teruggeven.

Voor studenten kan het zuur zijn dat hun vereniging nu wel energiecompensatie krijgt, terwijl zij daar zelf nog steeds niet voor in aanmerking komen.

'Als deze twee ton er niet kwam, dan was er voor studenten helemaal niks'

Wiegand Bruss, die eerder zei blij te zijn met het ‘maatwerk’ dat de tijdelijke regeling bijzondere bijstand energiekosten bood vergeleken met een algemene energiecompensatie, is nu duidelijk gefrustreerd over de uitvoering daarvan. ‘Die regeling is nu zo streng, dat maar zes mensen hem hebben gekregen van de honderden die hem aanvroegen. Ik heb in het debat erg gehamerd op het verruimen, maar we moesten uiteindelijk onze motie daarover met D66 en de SP intrekken omdat er geen meerderheid voor was.’

Toch is hij blij dat deze steun voor de verenigingen er wel komt. ‘Als deze twee ton er niet kwam, dan was er voor studenten helemaal niks. En dan zouden ze misschien ook nog een contributieverhoging erbij krijgen.’

Covenant

Naast de energiecompensatie voor verenigingen investeert de gemeente ook meer in het Convenant Student en Stad. Dit convenant is gesloten tussen zeven grote studentenverenigingen, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en de gemeente en moet de verenigingen stimuleren om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor verschillende groepen inwoners van Leiden.

Om meer verenigingen te kunnen betrekken en de organisatoren te helpen met de ‘sterk gestegen kosten en tijdelijk verslechterde financiële situatie na de coronacrisis’ wordt het budget voor deze samenwerking vanuit de gemeente de komende twee jaar verdubbeld van 30.000 naar 60.000 euro per jaar.