Nieuws
Petitie: universiteit moet stoppen met proctoring
Universiteitsraadslid Bas Knapp (LSP) is een petitie gestart waarin hij de universiteit oproept te stoppen met digitale surveillancesoftware tijdens tentamens.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 14 mei 2020

Volgens Knapp is proctoring een onnodige inbreuk op de privacy, vinden veel studenten het onprettig dat ze in de gaten worden gehouden tijdens het maken van een tentamen en zijn er voldoende alternatieve manieren om te tentamineren.

‘Ik snap dat je in deze tijd creatieve dingen moet bedenken, maar dat de hele omgeving van de studenten moet worden gefilmd en je continu in de gaten wordt gehouden, vind ik erg ver gaan voor het doel dat je ermee wil bereiken.’

Knapp vindt dat er genoeg andere manieren zijn om fraude op te sporen, zoals plagiaatcontrole achteraf. Ook noemt hij manieren om onderlinge samenwerking te minimaliseren: ‘Bij meerkeuzetentamens bijvoorbeeld kun je antwoordvolgordes veranderen en diversifiëren in formulering van de vragen en antwoorden.’

‘Continu gefilmd worden, gaat te ver voor het doel dat je ermee wil bereiken’

Ook de vragen zelf kunnen door elkaar gehusseld worden. ‘En als er toch een kleine groep is die weet te frauderen, is dat geen legitieme reden om dan alle andere studenten die wel netjes een tentamen afleggen te straffen voor het gedrag van een paar.’

De petitie is inmiddels door ruim vijfhonderd studenten ondertekend. Ondertekenen kan tot 20 mei, waarna Knapp de handtekeningen aanbiedt aan het college van bestuur. ‘Ik wil laten zien dat er honderden Leidse studenten zijn die zich actief tegen proctoring uitspreken. Hopelijk stopt het college met het toepassen van dit soort software.’

> Zie ook: