Nieuws
‘Studenten klagen over intimiderend gedrag van rechtsfilosoof Kinneging’
De Leidse rechtenhoogleraar Andreas Kinneging heeft zich schuldig gemaakt aan intimidatie tijdens colleges. Hij schold studenten uit, maakte stiekem opnames en zorgde voor een ‘onveilige sfeer’. Een klacht over seksuele intimidatie kon niet worden bewezen.
vrijdag 5 februari 2021
Illustratie Michiel Walrave

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag onderzocht volgens de krant negen klachten van studenten, verklaarde er vier gegrond en concludeerde dat Kinneging zich schuldig maakte aan het creëren van een onveilige situatie, intimidatie, en het stiekem opnemen van colleges en overhoringen.

De hoogleraar noemde een student een ‘pain in the ass’ en ‘irritant mannetje’. Ook sprak hij twee studenten aan op hun christelijke achtergrond (‘kom eens uit je gereformeerde bubbel’). Daarmee zorgde hij voor een ‘onveilige c.q. intimiderende sfeer’ en overschreed hij ‘de grenzen van betamelijkheid’.

Eén student diende een klacht in over seksuele intimidatie, maar ondanks de ervaringen met ‘onprettige en onnodig geseksualiseerde’ opmerkingen, acht de commissie die beschuldigingen niet bewezen – mede vanwege getuigenissen van vier mannelijke studenten die op verzoek van Kinneging kwamen opdagen bij de hoorzitting.

Onrust

De commissie oordeelt ook dat de rechtsfilosoof ‘sturend’ reageerde. Toen Kinneging begreep dat de klachten over zijn gedrag ook decaan Joanne van der Leun hadden bereikt, appte hij naar alle studenten dat hij wist dat ‘twee van jullie’ hadden geklaagd. Vervolgens riep hij de rest op hun ervaringen met de decaan te delen, zodat die ook het oordeel van ‘de zwijgende meerderheid’ zou horen.

De hoogleraar noemde een student een ‘pain in the ass’ en ‘irritant mannetje’

Daarop maande Van der Leun de hoogleraar ‘per direct’ te stoppen met het communiceren met studenten over de kwestie: ‘Dit leidt tot onrust’.

Ook opmerkelijk: negatieve evaluaties van de bewuste colleges zijn niet in het systeem terug te vinden, schrijft NRC. In plaats daarvan kreeg Kinneging de hoge beoordeling van een docent die dezelfde reeks een jaar eerder verzorgde.

Vermogen tot reflectie

In een advies aan het college van bestuur schrijft de klachtencommissie dat Kinneging, in overleg met de decaan (en wellicht een coach) aan zijn didactiek moet werken en ‘zijn vermogen tot reflectie op eigen gedrag en de invloed daarvan op studenten kan bevorderen met als doel een inclusief klimaat te scheppen’.

Dat gaat gebeuren, bevestigt rector Carel Stolker in NRC. Kinneging laat de krant weten de adviezen ter harte te nemen.

Het is het tweede onderzoek naar wat bekend staat als het ‘conservatieve bolwerk’ van de Leidse rechtenfaculteit. Vorige week verscheen het rapport van de commissie Corstens over mogelijk antisemitisme bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap. Aanleiding voor dat onderzoek was de ophef rondom de hoogleraar Paul Cliteur en zijn reactie op antisemitische opmerkingen van Thierry Baudet. Het rapport pleitte Cliteur vrij.


Lees hier het verhaal in NRC