Nieuws
Geen extra studietoeslag voor studenten met een beperking
Een motie om de studietoeslag voor studenten met een beperking alsnog te verhogen, haalde geen meerderheid in de Leidse gemeenteraad.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 16 november 2023

Het gaat om een toeslag bedoeld voor studenten die als gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie geld te verdienen maar geen recht hebben op een Wajong-uitkering.

In de motie, afkomstig van Studenten voor Leiden en gesteund door D66 en SP, werd het college gevraagd het bedrag te verhogen naar 334 euro voor alle leeftijden. Nu is dat 167 euro voor 18-jarigen, 200 euro voor 19-jarigen, 267 euro voor 20-jarigen en 334 euro voor 21-jarigen op basis van een landelijke norm die sinds 1 april 2022 geldt.

Aanleiding voor de motie is het feit dat het college in november 2021 een verzamelamendement aannam waarin het college werd verzocht de studietoeslag naar 300 euro per maand voor alle studenten te verhogen. Destijds keerde de gemeente namelijk nog maar 100 euro per maand uit.

Dat amendement werd aangenomen, maar wel als tijdelijke maatregel. Vanaf het moment dat er een landelijke norm zou worden ingesteld, zou het college het bedrag bijstellen naar die norm.

Zo gebeurde het dat studenten met een beperking vanaf januari 2022 een bedrag van 300 euro per maand kregen, maar dat dat naar beneden werd bijgesteld vanaf 1 april dat jaar, toen de landelijke norm gold.

Armoedebeleid

Studenten voor Leiden wil echter dat het college alsnog boven die landelijke norm gaat zitten. Gemeentes kunnen daarvoor kiezen; Den Haag betaalt bijvoorbeeld 334 euro aan deze doelgroep.

Maar wethouder onderwijs Abdelhaq Jemoumi (PvdA) ontraadde de motie, bleek vorige week donderdag tijdens de gemeenteraad. De studietoeslag wordt namelijk betaald uit het armoedebeleid, en wanneer de studietoeslag zou worden verhoogd, moet op andere zaken worden bezuinigd.

‘Dan moet u ook aangeven waar u binnen het armoedebeleid minder geld aan wil uitgeven’, zei hij tegen SVL-fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss.

Uiteindelijk stemden 26 raadsleden tegen en 12 voor. Daarmee werd de motie verworpen. Sebastiaan van der Veer van het CDA zei in een stemverklaring: ‘Wij snappen heel goed waar SVL vandaan komt, maar dit betekent ook dat er elders een bezuiniging moet worden gevonden. Dat moeten we dan met elkaar bespreken bij de armoedeplannen. Wij stemmen dus tegen.’

De raad was overigens niet te spreken over de manier waarop het college is overgestapt op de landelijke norm. De raad zou namelijk worden geïnformeerd zodra die van kracht zou worden, maar dat is niet gebeurd. De wethouder liet vorige week in een brief weten dat het ‘gepast was geweest’ als hij dat wel had gedaan.

‘Dit verdient niet de schoonheidsprijs’, zei VVD-raadslid Arie Roest in de raad. Maar ook zijn partij stemde tegen. ‘Omdat we ook al tegen het oorspronkelijke plan waren.’