Nieuws
Universiteitsraad krijgt taalbuddy
De Universiteit van Amsterdam gaat vergaderingen van de centrale studentenraad simultaan in het Engels vertalen. De Leidse universiteitsraad krijgt een taalbuddy.
donderdag 24 januari 2019

Eind deze maand wordt de vergadering van de centrale studentenraad van de UvA simultaan in het Engels vertaald. Dat schrijft de universiteitssite Folia.

Het inzetten van vertalers is nodig omdat een deel van de raadsleden geen Nederlands spreekt. Het deel van de raad dat wel Nederlands spreekt, beheerst het Engels dan weer niet voldoende om de vergaderingen in die taal te houden. Ook bij de bijeenkomsten van de centrale ondernemingsraad komt een vertaler.

‘Tijdens de vergadering zit er een vertaler achter in de zaal. Die fluistert de Engelse vertaling van het gesproken woord in een microfoontje, zodat de Engelssprekende deelnemers aan de vergadering via een oortje begrijpen wat er is gezegd,’ legt centrale studentenraadsvoorzitter Roeland Voorbergen uit in Folia. Of er ook uit het Engels vertaald wordt naar het Nederlands is nog niet duidelijk.

De medezeggenschap in Leiden worstelt dit collegejaar ook al met taal. In de universiteitsraad heeft The Democratic Students Party een zetel. Die wordt ingenomen door de Noor Viktor Blichfeldt (international studies). Hij spreekt geen Nederlands, en dat zorgde tijdens een raadsvergadering al eens tot een taalaanvaring met rector magnificus Carel Stolker, die weigerde namelijk een vraag van Blichfeldt in het Engels te beantwoorden.

Het Leidse college van bestuur heeft vervolgens het budget van de universiteitsraad met tweeduizend euro verhoogd. Universiteitsraadsvoorzitter Charlotte de Roon speurt naar een oplossing, en lijkt die te hebben gevonden.

‘We zijn op zoek naar een taalbuddy’, zegt De Roon. ‘Een simultaanvertaler is nogal prijzig. Want om die in te zetten heb je ook een hele technische installatie nodig. Voor tweeduizend euro kun je dan een keer zo iemand laten komen. Het gaat in Leiden ook om een lid van de universiteitsraad die vertaling nodig heeft. ‘Dus we zijn op zoek gegaan naar een andere manier om dit op te lossen. We kwamen uit op een taalbuddy. Deze buddy beheerst het Engels heel goed, maar het is niet iemand die per se vertaalcursussen heeft gevolgd, of een opleiding tot tolk heeft gehad.

‘Het is de bedoeling dat de taalbuddy ernaast gaat zitten en dan gaat vertalen. Deze persoon zal niet echt elk individueel woord vertalen, zoals een simultaanvertaler wel zou doen. Maar wel de strekking weergeven van wat iedereen zegt. Op die manier kunnen we zorgen dat Viktor mee kan vergaderen. We hebben een kandidaat-buddy op het oog, maar we weten nog niet of dat doorgaat. Het is dus nog niet zeker of we voor de raadsvergadering van maandag een vertaler hebben.’ VB