Nieuws
Studieschuld put student uit
Studenten met een lening hebben meer last van psychische problemen dan niet-leners, concludeert studentorganisatie ISO op basis van eigen onderzoek. Ze zijn vaker emotioneel uitgeput en kampen meer met extreme vermoeidheid.
zondag 20 januari 2019
31 januari 2019

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) gaf onderzoeksbureau Motivaction opdracht voor een enquête, die werd uitgezet onder ruim 500 studenten van hbo en universiteit.

 
Daaruit bleek dat studenten met een lening vaker last hebben van extreme vermoeidheid en emotionele uitputting (50 en 40 procent) dan studenten zonder lening (39 en 31 procent). Ook maken ze zich meer zorgen om hun financiële situatie (39 procent, versus 30 procent van de niet-leners) en zijn ze banger een burn-out te krijgen (19 vs. 12 procent).

 
Het ISO wil met de resultaten laten zien dat het afschaffen van de basisbeurs invloed heeft op het welzijn van de studenten.

 
‘Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel’, zegt voorzitter Tom van den Brink. ‘Dat is met dit onderzoek een feit geworden.’

 
De organisatie wil erkenning van minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, dat het leenstelsel van invloed is op het welbevinden van studenten.

 
Van den Brink: ‘De bal ligt nu bij de minister om te erkennen dat lenen, naast vele andere factoren, meespeelt bij de ervaren prestatiedruk en psychische klachten bij studenten.’

 
Van Engelshoven reageert in het Algemeen Dagblad dat uit onderzoek van haar eigen ministerie juist blijkt dat studenten sinds 2012 juist minder klagen over financiële problemen. De stress van studenten komt door een ‘opeenstapeling van factoren’, zegt ze. Studenten stellen hoge eisen aan zichzelf, en ervaren ook druk door sociale media, zegt de minister.

 
Studenten moeten niet meer lenen dan nodig, zegt ze. ‘Maar zij moeten zich ook realiseren dat vanwege de sociale terugbetaalvoorwaarden het hebben van een studielening geen bron van zorg hoeft te zijn.’

 
Het ministerie heeft het RIVM opdracht gegeven tot een groot onderzoek naar studentenwelzijn. De minister wacht daar de resultaten van af. AK