Nieuws
'Repetitor zet aan tot fraude'
  Rechtendocenten zijn niet blij met repetitor Jan Peter van Leeuwen. Volgens universitair docent internationaal publiek recht Freya Baetens gaat de ondersteuning van Van Leeuwen te ver en zet hij aan tot fraude.
woensdag 9 november 2011

Dat bleek onlangs bij de faculteitsvergadering Rechten. ‘Hij biedt nadrukkelijk aan studenten te helpen bij het maken van opdrachten die voor een kwart van het totaalcijfer van het vak meetellen. Dat vinden wij niet juist. Van Leeuwen biedt tegen betaling modelantwoorden aan. Dit is door studenten gemeld en het is ook merkbaar aan de wel zeer gelijkwaardige stijl en woordkeuze in sommige opdrachten. Van Leeuwen zet in zijn begeleiding studenten aan tot fraude’, aldus Baetens.

Daarnaast ergert het docenten dat Van Leeuwen ongevraagd wervende posters op heeft gehangen op de faculteit. Baetens wil dat het bestuur minstens een pittige brief naar de repetitor stuurt. Decaan Rick Lawson beloofde tijdens de vergadering dat het faculteitsbestuur onderzoek zou doen naar de kwestie. ‘Het mag niet zo zijn dat studenten worden aangezet tot plagiaat en valsheid in geschrifte.’

‘Van Leeuwen heeft inderdaad ongevraagd posters opgehangen’, zegt Kees Pafort, die lid van het faculteitsbestuur is. ‘Die zijn verwijderd. Als hij wel gevraagd had om de posters op te hangen, dan had het bestuur dat geweigerd. Hij biedt hulp aan bij het maken van opdrachten. Het is wat anders als hij de opdracht voor de studenten maakt. Als hij standaard antwoordmodellen gebruikt, is dat niet de bedoeling.'

Het bestuur vindt overigens ook dat teksten op de website van Van Leeuwen de nodige irritatie kunnen oproepen bij docenten. ‘Alleen al bijna vierhonderd pagina’s arresten maken dit vak tot een zeer onoverzichtelijk gebeuren voor een 5-puntsvak’, vermeldt de site over het vak Europees recht. ‘Mijn cursus maakt alles overzichtelijk en inzichtelijk. Zeer lastig leesbaar boek wordt door de cursus overbodig.’

Jan Peter van Leeuwen vindt het ‘ongehoord en schandalig’ dat hij van fraude wordt beticht. ‘Ik doe al zestien jaar mijn best om zo goed mogelijk onderwijs te geven en dan krijg je dit. Ik vind het echt heel vervelend om te horen.

‘Het is echt idioot om te beweren dat ik standaardantwoorden heb en die aan studenten geef. Die antwoorden zijn er ook helemaal niet omdat ze elk jaar het vak anders doen. Ik help studenten inderdaad bij de opdrachten. Veel studenten maken die overigens vaak ook samen.’

Uiteraard wijst hij studenten er op als ze iets fout doen. ‘Maar als dat fraude is, dan kun je alle begeleiding wel fraude noemen. Is scriptiebegeleiding dan ook niet geoorloofd? Je kunt toch ook oefententamens doen?’

Het bestuur kan strikt formeel niet veel doen aan de activiteiten van Van Leeuwen. ‘We sturen een brief waarin we onze bezwaren formuleren’, zegt Pafort. ‘We vragen hem ook of hij de toon van de teksten op de site wat matigt. Als er dan niets gebeurt, nodigen we hem uit voor een gesprek.’

Dat zijn posters de faculteitsraad halen, vindt Van Leeuwen onbegrijpelijk. ‘Als de docenten me even hadden gebeld, dan had ik de posters weggehaald. Als ze willen dat ik helemaal niets ophang, dan stop ik daarmee. Dit hoeft toch niet aan het faculteitsbestuur te worden voorgelegd. Ik vind het kinderachtig dat docenten op deze manier te werk gaan.’ VB