Nieuws
Mannendagen werken niet
Vrouwendagen bij de bèta’s werken wel, maar het lukt pedagogiek niet om op dezelfde manier meer mannen te lokken, zegt het bestuur van Sociale Wetenschappen.
Anoushka Kloosterman
donderdag 21 maart 2019

Het aantal studenten bij Pedagogische Wetenschappen loopt terug. Een kwetsbaar punt, noemt het bestuur het. ‘Minder studenten betekent ook minder inkomen’, zegt bestuurslid Rolf Oosterloo tijdens de bespreking van de ‘bestuurlijk financiële rapportage’ van Sociale Wetenschappen – een soort tussenrapport over de financiële gang van zaken van de faculteit.

‘We zijn al jaren bezig met pedagogiek aantrekkelijker maken’, zegt bestuurslid Kristiaan van der Heijden, maar de opleiding moet opboksen tegen een landelijke trend van teruglopende studentaantallen. Andere universiteiten met een studie pedagogiek lopen er ook tegenaan.

Een mogelijke oplossing is om een studentgroep aan te spreken die nu bijna niet bij pedagogiek te vinden is: mannen. De universiteit organiseert al langer speciale voorlichtingsdagen voor mannen, maar dat levert niet veel op, zegt Van der Heijden: ‘Die specifieke campagnes werken niet. Bij de bèta-opleidingen zijn er zulke dagen voor vrouwen, en dat heeft wel effect’.

Internationale studenten aantrekken blijkt ook lastig: in veel landen bestaat pedagogiek namelijk niet als aparte studie, maar is het eerder een onderdeel van psychologie. ‘Dus het is moeilijk te vinden voor internationale studenten, ze zullen er niet op zoeken’.

De opleiding verkent nu ook mogelijkheden om de financiële situatie op andere manieren te verbeteren, bijvoorbeeld door scholingstrajecten voor volwassenen, of losse modules aan te bieden, aldus Van der Heijden.