Nieuws
Kort nieuws
Redactie
woensdag 8 mei 2019
De Pelibar in 1999. Foto: Taco van der Eb

Pelibar weer open

In december 2018 kondigde de Pelibar aan definitief haar deuren te sluiten. Nog geen vijf maanden later is de bar weer geopend voor bewoners, en op 1 juni volgt de heropening voor het grote publiek met een cocktailavond. Penningmeester Victor Shikh Khamis: ‘Veel mensen werkten al lang bij de Pelibar, de sluiting was dan ook een tegenslag.’ De bar kreeg teveel klachten over geluidsoverlast en er waren niet genoeg vrijwilligers om het draaiende te houden.
Shikh Khamis: ‘Ik ben direct begonnen met een plan voor een vernieuwde, professionele bar. Tegen geluidsoverlast staat er nu een beveiliger bij de deur. Daarnaast krijgen bestuursleden een vergoeding en is er een schoonmaakbedrijf ingehuurd.’Een nieuw initiatief is de bewonersavond. ‘De Pelibar was in eerste instantie bedoeld als ontmoetingsplek voor bewoners van de Pelikaanhof, dit willen we waarborgen.’ Daarom is de Pelibar op de eerste dinsdag van iedere maand alleen toegankelijk voor bewoners.

Bijna 400 extra kamers


Niersman Projectontwikkeling wil aan de Maredijk, op de locatie van de vroegere bouwmarkt Big Boss, een studentencomplex bouwen. Het gebouw zal bestaan uit 392 kamers en in ieder geval een fitness, studieruimte en fietsverhuur bieden. Plannen voor het project bestaan al langer, maar projectleider Harm Meuwese verwacht de bestemmingsplanprocedure binnenkort in gang te kunnen zetten. De eerste stap hierin is een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de Maredijk, die plaatsvindt op 28 mei. Hoewel het plan al duidelijk vorm begint aan te nemen, duurt nog even voor studenten hun intrek kunnen nemen in de woningen: als alles voorspoedig verloopt hoopt het bedrijf medio 2020 te kunnen starten met de bouw.

Meer geld voor Leids BioSciencePark

De provincie Zuid-Holland heeft zo’n €750.000 uitgetrokken voor projecten op het Leidse BioSciencePark. De overkoepelende organisatie van het gebied, die heel overzichtelijk ook Leiden BioSciencePark heet, krijgt bijna anderhalve ton om de zichtbaarheid van het gebied te vergroten en de aanwezige onderzoeksinfrastructuur toegankelijker te maken. Daarnaast krijgt TNO twee ton voor een nieuw lab, en komt er nog een gebouw bij voor bedrijven die willen opstarten of hun eerste groeispurt door gaan maken

Prijs voor planeten-onderzoek

Astronoom Jos de Boer heeft de zogeheten Chesneauprijs gekregen voor zijn onderzoek naar het ontstaan van planeten rondom jonge sterren. De prijs wordt om het jaar toegekend aan het beste sterrenkundige proefschrift op het gebied van hoge ruimtelijke resolutie. De Boer is inmiddels gepromoveerd en werkt nu als postdoc in Leiden. De prijs bestaat uit een certificaat, een geldbedrag van duizend euro, en een uitnodiging om te komen spreken op bijeenkomsten voor sterrenkundigen.

Sokken voor San Francisco

Studenten van het honourscollege Law zamelen geld in voor daklozen in San Francisco. Tijdens een studiereis naar de VS in kader van het honoursvak ‘Colorblind Criminal ‘Justice’ in the US and the EU’ zullen ze een nacht meelopen met het ‘San Francisco Night Ministry’, een hulporganisatie die daklozen en minderbedeelden ondersteunt. Het opgehaalde geld willen de studenten gebruiken om sokken uit te delen aan daklozen. Het streefdoel van de actie is vijfhonderd euro.