Nieuws
Geen vergunningen voor studentenhuizen
De gemeente Leiden stopt tijdelijk met het verlenen van vergunningen aan huisbazen die een pand willen verkameren, vanwege een uitspraak van de Raad van State over vergelijkbaar beleid in Nijmegen.
Susan Wichgers
donderdag 30 september 2021

Sinds begin 2020 heeft de gemeente Leiden strengere regels voor het verhuren van kamers. Zowel verhuurders van bestaande als toekomstige studentenhuizen moesten een geldige onttrekkingsvergunning hebben (omdat je als verhuurder een woning onttrekt aan de woningmarkt).

Ook werden er quota gesteld, waardoor die vergunning moeilijker te krijgen was: maximaal twintig procent van de panden in straten in de binnenstad mocht verkamerd zijn en in de buitenwijken was dat respectievelijk acht en vijf procent. Dit beleid diende vooral om de ‘leefbaarheid’ van de stad in stand te houden.

In Nijmegen was er een soortgelijke situatie, totdat drie verhuurders die geen vergunning kregen naar de rechter stapten. In juli kregen ze gelijk van de hoogste bestuursrechter: de Raad van State oordeelde dat een dergelijke vergunningsplicht in strijd is met de Huisvestingswet. Volgens die wet is het eisen van zo’n vergunning door gemeenten namelijk alleen toegestaan als dat nodig is om een tekort aan goedkopere woonruimte te voorkomen.

Dat betekent dat de gemeente Nijmegen bij woningen uit het goedkopere segment wel een vergunningsplicht mag instellen, maar bij duurdere huizen (vanaf de zogenoemde NHG-grens van 310.000 euro) niet. Want: als verhuurders ‘goedkope’ woningen verkameren, betekent dat dat er minder goedkope woningen beschikbaar zijn om te kopen. Een vergunningsplicht dient dan om te voorkomen dat er een krapte ontstaat.

'We willen de situatie bevriezen zoals die nu is'

Daarnaast oordeelde de Raad van State dat leefbaarheid geen op zichzelf staand argument mag zijn om verhuurders een vergunning voor verkamering te ontzeggen.
Slecht nieuws dus voor Leiden, waar een vergelijkbare situatie geldt. Wethouder Wonen Fleur Spijker stelt daarom voor om een tijdelijke stop op dergelijke vergunningen in te lassen, om te voorkomen dat er vergunningen worden verleend die achteraf niet rechtsgeldig blijken te zijn.

Aan Sleutelstad vertelt ze dat de stop pas weer opgeheven wordt zodra de Huisvestingswet is aangepast. Er is nog niks over een eventuele aanpassing van die wet gepubliceerd, maar dat gaat wel gebeuren, zei Spijker: ‘De Huisvestingswet ziet niet op leefbaarheid, en dat gaat het ministerie nu corrigeren.’

De voorgenomen tijdelijke stop op vergunningen wordt in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering besproken. Woordvoerder Dick de Jager: ‘We willen de situatie bevriezen zoals die nu is, dus er worden pas weer nieuwe vergunningen verleend als de gemeenteraad een besluit genomen heeft over de huisvestingsverordening.’

Desgevraagd laat hij weten dat de pauze ook de andere kant op geldt, dus voor de handhaving van de vergunningen. ‘We blijven excessen bestrijden, maar lopen niet strak de vergunningen na. Mijn conclusie is: studenten hoeven niet bang te zijn.’